En innføring i ansatt onboarding-undersøkelser

Introduksjonen av nye ansatte, også kjent som onboarding, er et kritisk ledd i ansettelsesprosessen. En onboarding som er nøye gjennomtenkt og hensiktsmessig utført, kan forsterke engasjementet og produktiviteten hos medarbeidere, samtidig som det legger fundamentet for et varig og fruktbart arbeidsforhold. Onboarding-undersøkelser er et viktig verktøy i denne sammenhengen ved å kvalitetssikre prosessen og sikre at nyankomne ansatte mottar den støtten og de ressursene de trenger for å trives og lykkes fra start i en ny organisasjon.

Målet med en onboarding-undersøkelse

I en organisasjon ligger det ofte en betydelig investering av tid, arbeid og økonomiske ressurser i nye ansettelser. Det er derfor essensielt å sikre at disse investeringene gir positive resultater. Onboarding-undersøkelser tilbyr en praktisk metode for å evaluere hvor vellykket oppstarten og integreringen av nye ansatte er.

Hovedmålet med en onboarding-undersøkelse er å evaluere kvaliteten på onboarding-prosessen og sikre at nye ansatte har de ressursene og støtten de trenger for å lykkes i sine nye roller. En godt fungerende onboarding-prosess bør sørge for at det den ansatte får tilstrekkelig opplæring og tilgang til nødvendige verktøy og ressurser. Undersøkelsen gir verdifull innsikt i den nye ansattes erfaringer og oppfatninger, som kan brukes til å forbedre onboardingsprosessen.

Mulige gevinster med onboarding-undersøkelse

Onboarding-undersøkelser er viktige fordi de lar deg lytte til dine nyansatte, forstå deres erfaringer med ansettelses- og onboarding-prosessen, og identifisere forbedringsområder. Her er noen av de potensielle gevinstene ved å gjennomføre slike undersøkelser:

Forbedrer ansattes engasjement og tilfredshet

Å forstå og handle på tilbakemeldinger fra nye ansatte kan føre til økt jobbtilfredshet og engasjement. Når ansattes meninger verdsettes og det handles i tråd med dem, kan det virke positivt på produktivitet og lønnsomhet.

Identifiserer områder for forbedring

Gjennom å samle og analysere tilbakemeldinger, kan ledelsen identifisere styrker og svakheter i onboarding-prosessen. Denne innsikten er uvurderlig for kontinuerlig forbedring, og sikrer at nye medarbeidere får en optimal start i organisasjonen.

Styrke organisasjonskulturen

Integrering av nye ansatte i organisasjonskulturen fra starten bidrar til å bygge en sterk og samlet arbeidsstyrke. Ved å tilpasse og finjustere onboarding-opplevelsen basert på direkte tilbakemelding, kan virksomheter ikke bare øke tilfredsheten og produktiviteten til de nye ansatte, men også bidra til en mer robust og effektiv organisasjonskultur på lang sikt.

Reduserer turnover

En effektiv onboarding kan redusere tidlig turnover. Når nye ansatte opplever en onboarding-prosess som får dem til å føle verdsatt og sikrer at de er godt forberedt på sine nye roller, kan det styrke deres engasjement og tilknytning til organisasjonen.
Vil du lage din egen onboarding-undersøkelse? Kom i gang med en gratis konto

Hvilke områder bør onboarding-undersøkelsen dekke?

EasyQuest tilbyr en norsk mal for Ansatt onboardingsundersøkelse som er designet for å gi deg den informasjonen du trenger. Bruk den som den er eller som et utgangspunkt for din egen undersøkelse. Malen inkluderer spørsmål utarbeidet for å gi organisasjonen innsikt om blant annet:
Erfaring før første arbeidsdag: Vurdering av ansettelsesprosessen og informasjon gitt til den ansatte før første arbeidsdag.
Spørsmål om første arbeidsdag: Vurdering av mottakelse, introduksjon og tilgjengelighet av relevant utstyr den første arbeidsdagen.
Spørsmål om den første måneden: Vurdering av blant annet rollen, opplæring, verktøy/ressurser, støtte og integrering den første måneden.
Åpne spørsmål (tekstbokser): Muligheter til å utdype og komme med forslag til forbedringer av prosessen.
Om man ønsker å gå ytterligere i dybden på noen av disse områdene kan en undersøkelsen basert på malen suppleres med ytterligere spørsmål.
Siste side i vår mal for onboarding-undersøkelse

Oppsummering

En godt fungerende onboarding-prosess bør blant annet sørge for at det den ansatte får tilstrekkelig støtte og opplæring, og tilgang til nødvendige verktøy og ressurser. Onboarding-undersøkelser tilbyr en praktisk metode for å evaluere hvor vellykket oppstart og integrering av nyansatte er og gir innsikt som kan anvendes til å forbedre prosessen.

FAQ