GDPR

EasyQuest spørreundersøkelser og GDPR

GDPR

EUs personvernforordning ("GDPR" – General Data Protection Regulation) er en ny lovgivning om behandling av personopplysninger. Dette lovverket skal blant annet sikre at alle har kontroll over sine persondata, og vet nøyaktig hvor og hvordan de brukes.

Data du laster opp eller samler inn må behandles i henhold til GDPR. Det er viktig at du er klar over ditt ansvar som dataeier. Om du skal behandle persondata (slik som for eksempel navn eller e-postadresse) må du inngå en databehandleravtale med EasyQuest.

Personvernerklæring

Registrerte brukere av EasyQuest, de som svarer på en undersøkelse og besøkende på nettsidene våre er alle dekket av vår Privacy Statement. Dokumentet forteller hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker denne informasjonen og dine rettigheter.

Sikkerhet

Vi er bevisst vårt ansvar som databehandler og setter datasikkerhet svært høyt.

Du har full kontroll på og eier dine data. Du kan selv når som helst slette enkeltsvar, alle svar, hele undersøkelser eller din konto.

Vår applikasjon og all data du samler inn i en spørreundersøkelse ligger hos Microsoft Azure i Nederland. For å beskytte informasjonen bruker vi 128-bit Secure socket layer (SSL) teknologi for all kommunikasjon. SSL krypterer kommunikasjon mellom nettleser og EasyQuest.

Alle som jobber med EasyQuest har signert strenge taushetserklæringer.

Underleverandører

Vi har tegnet databehandleravtale med alle våre underleverandører. Alle underleverandører i USA er pålagt særskilte plikter gjennom databehandleravtalen (Standard Contractual Clauses) som er utarbeidet av EU-kommisjonen for å ivareta personvernet.

Våre underleverandører:

Microsoft Azure
Behandlingssted: Europa (Nederland).
Type behandling: Alle EasyQuest applikasjoner og tilhørende databaser.
Data behandlet: All persondata lastet opp og samlet inn gjennom spørreundersøkelser.

Mailgun/Mailjet
Behandlingssted: Europa (Frankfurt, Tyskland og St. Ghislain, Belgia).
Type behandling: Sending av email. Email med informasjon fra EasyQuest.
Data behandlet: Emailadresse og navn om dette er oppgitt.

SendGrid
Behandlingssted: USA.
Type behandling: Sending av email.
Data behandlet: Emailadresse og navn om dette er oppgitt.

Freshdesk
Behandlingssted: Europa (Frankfurt, Tyskland).
Type behandling: Support.
Data behandlet: Emailadressen til registrert bruker og navn om dette er oppgitt.

Stripe
Behandlingssted: USA.
Type behandling: Oppgradering av konto og betaling med kort.
Data behandlet: Emailadresse, navn og kortinformasjon oppgitt ved oppgradering.

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du kontakte oss for mer informasjon.

EASYQUEST AS
Postboks 1841 Vika
0123 Oslo
Norge

Eller du kan kontakte oss her.