GDPR

EasyQuest spørreundersøkelser og GDPR

GDPR

EUs personvernforordning ("GDPR" – General Data Protection Regulation) er en ny lovgivning om behandling av personopplysninger. Dette lovverket skal blant annet sikre at alle har kontroll over sine persondata, og vet nøyaktig hvor og hvordan de brukes.

Data du laster opp eller samler inn må behandles i henhold til GDPR. Det er viktig at du er klar over ditt ansvar som dataeier. Om du skal behandle persondata (slik som for eksempel navn eller e-postadresse) må du inngå en databehandleravtale med EasyQuest.

Personvernerklæring

Registrerte brukere av EasyQuest, de som svarer på en undersøkelse og besøkende på nettsidene våre er alle dekket av vår Privacy Statement. Dokumentet forteller hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker denne informasjonen og dine rettigheter.

Sikkerhet

Vi er bevisst vårt ansvar som databehandler og setter datasikkerhet svært høyt.

Du har full kontroll på og eier dine data. Du kan selv når som helst slette enkeltsvar, alle svar, hele undersøkelser eller din konto.

Vår applikasjon og all data du samler inn i en spørreundersøkelse ligger hos Microsoft Azure i Nederland. For å beskytte informasjonen bruker vi 128-bit Secure socket layer (SSL) teknologi for all kommunikasjon. SSL krypterer kommunikasjon mellom nettleser og EasyQuest.

Alle som jobber med EasyQuest har signert strenge taushetserklæringer.

Underleverandører

Vi benytter underleverandører for noen av våre tjenester. Alle underleverandører i USA har aktive Privacy Shield avtaler mellom EU og USA.

Våre underleverandører:
  • Microsoft Azure (Nederland) – Applikasjon og all data (databehandleravtale)
  • SendGrid (USA) – Sending av email (EUs Standardavtale og aktivt privacy shield)
  • Uservoice (USA) – Support (EUs Standardavtale og aktivt privacy shield)
  • Stripe (USA) – Kortbetaling (EUs Standardavtale og aktivt privacy shield)
  • MailChimp (USA) – Info email (databehandleravtale og aktivt privacy shield)
  • Elevio (Australia) – Hjelpeartikler (databehandleravtale)

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du kontakte oss for mer informasjon.

EASYQUEST AS
Nedre Vollgate 4
0158 Oslo
Norge

Eller du kan kontakte oss her.
Lag din spørreundersøkelse nå
Kom i gang i løpet av minutter med en gratis EasyQuest FREE konto.

Lag en gratis konto nå
Facebook Twitter LinkedIn