Evaluering og evalueringsskjema mal

NETTBASERT EVALUERINGSSKJEMA

Lag nettbaserte evalueringsskjemaer med vårt brukervennlige verktøy
Få ubegrenset med undersøkelser, spørsmål og svar gratis
Lag gratis konto


Ingen forpliktelser Norsk brukerstøtte GDPR-avtale tilgjengelig Anonyme undersøkelser

Lag egne tilbakemeldingsskjemaer på nett

Med EasyQuest er det enkelt å få tilbakemeldinger fra deltakerne. Kom i gang i løpet av minutter og ta gjerne utgangpunkt i vår gratis mal for evaluering. Dine deltakere fyller ut ett nettbasert spørreskjema som ser like bra ut på alle skjermtyper. Du får umiddelbart tilgang til automatisk genererte rapporter. Alt er trygt, sikkert og enkelt!

Mer om funksjoner

Lag din spørreundersøkelse for evaluering

Evaluering av kurs og arrangement

Dere har sannsynligvis brukt en god del tid og penger på å lage et så godt arrangement som mulig. En evaluering kan gi nyttige tilbakemeldinger om hva som fungerte bra og mindre bra. Ved å lytte til deltakerne kan dere sikre at det neste arrangementet blir deres beste noensinne.

Ved å benytte et nettbasert evalueringsskjema fra EasyQuest har dere en enkel og effektiv måte å samle inn data på. Dere kan ta utgangspunkt i en gratis redigerbar mal eller selv bygge et nytt skjema tilpasset deres behov.Lytte, lære og forbedre

Deltakere på arrangementet møter opp med en rekke forventninger til for eksempel faginnhold, foredragsholdere og gjennomføring. Ved å sende ut et nettbasert evalueringsskjema i ettertid kan du lære hvordan de faktisk opplevde kurset eller konferansen. Dere kan få innsikt i hvilke forventninger som ikke ble oppfylt og få innspill på hva som kan gjøre arrangementet enda bedre. Ofte blir det pekt på områder man kan forbedre man ikke var klar over selv. Kanskje får dere ideer om hvordan dere kan øke antall deltakere, eller områder dere kan spare inn på kostnader.

Er arrangementet av litt lengde kan dere vurdere å dele et evalueringsskjema får å få «sanntidstilbakemeldinger». Hold dere da til spørsmål som er relevante for å gjøre endringer underveis. Kanskje får dere tilbakemeldinger om problemer dere kan rydde opp i umiddelbart slik at alle får en best mulig opplevelse.Tips til gjennomføring av evaluering

Det er viktig å ikke vente for lenge med å sende ut evalueringsskjema. Dere vil få de mest nøyaktige tilbakemeldingene når arrangementet er friskt i minne til deltakeren.

Vær selektiv med hvilke spørsmål dere velger å stille. Ikke overveld deltakerne med et for omfattende spørreskjema. Velg ut de områdene det er viktig for dere å få tilbakemelding på og spør om dette.

Prøv å begrense antall åpne spørsmål (der deltakerne skrive inn fritekst). Mange svarer på mobiltelefon og da er terskelen for å legge inn tekstsvar relativt høy. Når det er sagt må det også sies at det er viktig å gi deltakeren mulighet til å komme med ris og ros. Spør gjerne om hva deltakerne synes var bra med gjennomføringen og hva som kan gjøres bedre i fremtidige arrangementer.

Noen generelle tips for en god undersøkelse er:
  • Lag en kort introduksjon og opplys om hvor lang tid det tar å svare
  • Sørg for at spørsmålene er tydelige og spesifikke
  • Er alle spørsmålene relevante? Ikke lag undersøkelsen for lang
  • Unngå ledende spørsmål
  • Spør kun om en ting i hvert spørsmål
  • Dobbeltsjekk alltid svaralternativene og fjern skrivefeil
  • Test undersøkelsen før du publiserer den
Om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan lage bedre spørreundersøkelser kan du finne noen gode tips i denne artikkelen.Klar for å starte? Lag ditt evalueringsskjema i dag.

Ingen forpliktelser Norsk brukerstøtte GDPR-avtale tilgjengelig Anonyme undersøkelser
Registrer gratis konto