Ansatt exit-undersøkelse (sluttintervju)

Det kan være mange årsaker til at ansatte velger å avsluttet et arbeidsforhold. Noen av årsakene kan organisasjonen gjøre noe med dersom den er klar over dem. Når ansatte er på vei ut døra, har de ofte mindre å tape på å dele sine ærlige følelser og erfaringer. Et sluttintervju kan derfor gi organisasjonen tilgang til ufiltrert innsikt som kan være vanskelig å oppnå i andre sammenhenger.

Målet med en exit-undersøkelse

Et sluttintervju handler ikke om å få en ansatt som slutter til å bli værende, men å skaffe informasjon som kan benyttes til å unngå at andre ansatte slutter av samme årsak. Så når en ansatt sier opp sin stilling, bør organisasjonen gjennomføre exit undersøkelser for å samle ærlige tilbakemeldinger og forstå grunnene bak den ansattes avgjørelse.

Den grunnleggende hensikten med en exit undersøkelse er altså å avdekke årsakene til at ansatte slutter. Spørsmål kan variere, men de gir vanligvis innsikt i arbeidsmiljøet, organisasjonskulturen og eventuelle områder som krever forbedring. Ved å forstå hovedårsakene til at ansatte forlater organisasjonen, kan det tas strategiske beslutninger for å beholde talent og forbedre arbeidsmiljøet.

Mulige gevinster med sluttintervju

Sluttintervjuer kan bidra med viktig informasjon for å utvikle organisasjonen. Her er noen av de potensielle gevinstene ved å gjennomføre slike intervjuer:

Identifisere områder for forbedring

Ved å finne ut hvorfor ansatte slutter, kan ledere identifisere spesifikke områder som krever oppmerksomhet. Kanskje flere ansatte føler at arbeidsmengden er for høy, eller at kommunikasjonen i teamet er mangelfull.

Redusere fremtidig turnover

Ved å forstå og adressere de vanligste årsakene til avgang, kan selskapet ta skritt for å redusere fremtidig turnover. Mens rekruttering og opplæring av nye ansatte er kostbart både i tid og ressurser, er det også en skjult kostnad ved høy turnover: tap av organisatorisk kunnskap. Når en erfaren medarbeider går, tar de med seg uvurderlig innsikt og erfaring.

Styrke organisasjonskulturen

Tilbakemelding om konflikter, kommunikasjon eller manglende anerkjennelse kan gi ledere informasjon de trenger for å skape en mer inkluderende og støttende kultur.

Sikre konkurransedyktige fordeler

Hvis ansatte forlater for bedre lønn eller forfremmelser andre steder, indikerer det at selskapet kanskje må vurdere sin kompensasjonsstruktur eller sine karrierevekstmuligheter.
Vil du lage din egen exit-undersøkelse? Kom i gang med en gratis konto

Hvilke områder bør sluttintervjuet dekke?

Easyquest tilbyr en norsk mal for exit-undersøkelse som er designet for å gi deg den informasjonen du trenger. Bruk den som den er eller som et utgangspunkt for din egen undersøkelse. Malen inkluderer spørsmål utarbeidet for å gi organisasjonen innsikt om blant annet:
Vurdere hovedårsaken(e) til at den ansattes avgang.
Sjekke om forventningene som ble satt under ansettelsesprosessen faktisk ble oppfylt under arbeidsforholdet.
Forstå om ansattes ferdigheter og kompetanse ble optimalt utnyttet, og om de følte at deres rolle var relevant i forhold til deres bakgrunn.
Måle hvorvidt ledelse har gitt nødvendig støtte og veiledning, noe som kan indikere kvaliteten på lederskap og teamdynamikk.
Vurdere åpenheten og mottakeligheten av ledelsen til ansattes forslag, noe som kan indikere en inkluderende eller ekskluderende organisasjonskultur.
Bedømme om ansattes innsats og resultater ble verdsatt, noe som kan gi innsikt i «anerkjennelseskulturen» i organisasjonen.
Vurdere organisasjonens integritet og hvorvidt de holder sine løfter og forpliktelser overfor ansatte.
Bedømme oppfatningen av rettferdighet og likebehandling i organisasjonen. Dette kan gi verdifull innsikt i organisasjonens kulturelle verdier og etiske standarder.
Om man ønsker å gå ytterligere i dybden på noen av disse områdene kan undersøkelsen suppleres med ytterligere spørsmål om temaet. Men pass på at undersøkelsen ikke blir så omfattende at den ansatte ikke orker å fullføre.
EasyQuest mal for ansatt exit-undersøkelse (sluttintervju)