MARKEDSUNDERSØKELSE

Gjennomfør nettbaserte markedsundersøkelser med vårt kraftige og brukervennlige verktøy

GDPRData i EU og tilgjengelig databehandleravtale
AnonymtDeltakerne fyller ut et anonymt skjema
Norsk supportGjennomsnittlig responstid på 12 min.
GratisversjonFå ubegrenset med spørsmål og svar gratis

Få innsikt ved hjelp av markedsundersøkelser

Nettbaserte markedsundersøkelser kan raskt og kostnadseffektivt hjelpe deg å skaffe informasjon om blant annet bedriften, kunder, markedet og konkurrenter. Dine respondenter fyller ut ett nettbasert spørreskjema som ser like bra ut på alle skjermtyper. Du får umiddelbart tilgang til automatisk genererte rapporter. Alt er trygt, sikkert og enkelt!
Markedsundersøkelse i nettleser

Hvorfor er markedsundersøkelser viktig?

Markedsundersøkelser er et viktig verktøy i en moderne bedrifts markedsstrategi og kan raskt og kostnadseffektivt hjelpe deg å skaffe informasjon om blant annet bedriften, kunder, markedet og konkurrenter. Å gjennomføre en markedsundersøkelse vil være viktig enten dere er en liten eller stor bedrift. Vanlige ting å samle informasjon om kan være:

– Kunder (feks kundetilfredshet, demografi, forventninger)
– Merkevare (feks merkevare-gjenkjenning, kvalitet, assosiasjoner, lojalitet)
– Produkt (feks tilgjengelighet, pris, nye produkt konsepter)
– Målmarked (feks størrelse, vekst, konkurrenter)

Informasjonen man samler inn om potensielle kunder eller målmarked kan brukes som input til en markedsplan. Kundenes forventninger og behov kan brukes til å forbedre og tilpasse bedriftens produkter og tjenester. Resultatene kan være til god hjelp for å bedre tilfredsstille eksisterende kunder og for å letter tiltrekke seg nye kunder.

Hvordan lykkes med nettbasert markedsundersøkelse?

Det er viktig å ha klart hvorfor man foretar en markedsundersøkelse. Du bør starte med å definere noen klare mål for undersøkelsen. Hva er det du ønsker å oppnå og hva skal informasjonen brukes til? Hvilken informasjon er relevant å samle inn for å nå målet? Kun spørsmål som hjelper deg å nå målet for undersøkelsen skal med i spørreskjemaet.

Neste steg er å bestemme hvem som er i målgruppen din. Dette er en veldig viktig del av prosessen. Målgruppen er ikke alltid så lett å finne, men dere bør ha en klar formening om dette. Er målgruppen for eksempel kvinner i 20 årene bør du sørge for at markedsundersøkelsen rettes mot disse. Det har liten verdi å spørre menn over 40 år om et produkt eller en tjeneste som skal tilbys kvinner i 20 årene. Målgruppen kan variere etter hvilken type undersøkelse du gjennomfører.

Med klare mål og en bestemt målgruppe kan man gå i gang med å lage den nettbaserte markedsundersøkelsen. Noen generelle tips for en god undersøkelse er:

– Lag en kort introduksjon og opplys om hvor lang tid det tar å svare
– Sørg for at spørsmålene er tydelige og spesifikke
– Er alle spørsmålene relevante? Ikke lag undersøkelsen for lang
– Unngå ledende spørsmål
– Spør kun om en ting i hvert spørsmål
– Dobbeltsjekk alltid svaralternativene og fjern skrivefeil
– Test undersøkelsen før du publiserer den

Om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan lage bedre spørreundersøkelser kan du finne noen gode tips i denne artikkelen.

Markedsundersøkelser via sosiale medier

Om bedriften er aktiv på sosiale medier vil dere kunne få deltakere til markedsundersøkelsen ved å dele den via Facebook, Twitter, Instagram og de kanalene dere bruker. Om man ønsker å utvide målgruppen til deltakere som ikke allerede følger bedriften kan rettet betalt annonsering nå flere potensielle respondenter innen målgruppen. Ved å tilby en premie kan man ytterligere øke deltakelsen. Hvilken av de mange sosiale mediene en finner kundene sine er ikke alltid gitt. For noen typer produkter/tjenester egner Facebook seg svært godt, mens for andre er det heller Pinterest eller Twitter.

Regelmessige markedsundersøkelser

Et marked er som regel alltid i endring, og kundegruppens preferanser forandrer seg hele tiden. Det som var populært for ett år siden, behøver ikke å være det kundegruppen er interessert i nå. Derfor er det viktig å foretar regelmessige markedsundersøkelser for å holde seg oppdatert. Kanskje har en ny kundegruppe kommet til? Dere må gjerne forandre på undersøkelsen fra det ene året til det andre, og hele tiden søke etter å forbedre den, men husk at dette gjør det vanskelig å sammenlikne innsamlet informasjon fra forskjellige perioder. Regelmessige markedsundersøkelser vil hjelpe deg til å finne ut hva kundene trenger og er interessert i, og gi dere et forsprang på konkurrentene.

Klar for å starte? Lag din markedsundersøkelse i dag.

Kom i gang med en kraftig EasyQuest FREE konto nå. Få ubegrenset antall undersøkelser, spørsmål og svar gratis.