MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Gjennomfør nettbasert medarbeiderundersøkelse med vårt brukervennlige verktøy

Norske malerSpar tid med norske maler som utgangspunkt
AnonymtDe ansatte fyller ut et anonymt spørreskjema
Norsk supportGjennomsnittlig responstid på 12 min.
GDPRData i EU og tilgjengelig databehandleravtale

Gi dine ansatte en mulighet til å bli hørt

Med EasyQuest er det enkelt å få tilbakemeldinger fra dine ansatte. Gjennomfør medarbeiderundersøkelsen effektivt selv med utgangspunkt i en av våre maler på norsk. De ansatte fyller ut et anonymt nettbasert spørreskjema som ser like bra ut på alle skjermtyper. Du får umiddelbart tilgang til automatisk genererte rapporter. Alt er trygt, sikkert og enkelt!
Del spørreskjema bygget med EasyQuest
Oversikt maler i EasyQuest

Fordelene med EasyQuests verktøy og maler for medarbeiderundersøkelse

Med vårt spørreundersøkelsesverktøy og mal blir prosessen med å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse enklere og mer effektiv. Prøv vår løsning i dag og oppdag hvordan du kan forbedre arbeidsmiljøet og øke medarbeidertilfredsheten i din bedrift.

Tidsbesparende

Våre maler inneholder allerede et utvalg av relevante spørsmål som dekker viktige aspekter av arbeidsmiljøet, noe som gjør det enkelt for deg å lage en undersøkelse som passer din bedrifts behov.

Enkel distribusjon

EasyQuest gjør det enkelt å distribuere undersøkelsen anonymt blant dine ansatte, noe som øker sannsynligheten for ærlige og konstruktive tilbakemeldinger.

Rapporter og analyse

Vårt verktøy genererer automatisk statistikk og grafiske fremstillinger av resultatene, noe som gjør det enklere for deg å analysere funnene og identifisere områder som krever forbedring.

Bruk EasyQuest for å måle medarbeidertilfredshet

Kom i gang med en kraftig EasyQuest FREE konto nå. Få ubegrenset antall spørsmål og undersøkelser gratis.

Hvorfor er medarbeiderundersøkelse viktig?

En medarbeiderundersøkelse er et uvurderlig verktøy for å skape et bedre arbeidsmiljø og øke produktiviteten. Ved å benytte vårt spørreundersøkelsesverktøy og vår mal, kan du enkelt og effektivt gjennomføre medarbeiderundersøkelser som gir deg innsikt i dine ansattes opplevelser på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøet påvirker den enkelte arbeidstakers trivsel og produktivitet og et dårlig arbeidsmiljø kan i verste fall føre til sykefravær og oppsigelser. Ved å jevnlig gjennomføre medarbeiderundersøkelser kan du fange opp negative tendenser tidlig og lettere sikre en høy medarbeidertilfredshet.

Gjennomfør medarbeiderundersøkelse med vårt verktøy

Vår mal og tjeneste for spørreundersøkelser er skreddersydd for å hjelpe deg med å lage og gjennomføre medarbeiderundersøkelser på en smidig måte. Ved å følge trinnene under, vil du kunne oppnå målene dine og forbedre arbeidsmiljøet.
1

Forberedelse og internkommunikasjon

Ha klare mål for undersøkelsen og bestem hva informasjonen skal brukes til. Ansatte skal føle trygghet for hvorfor undersøkelsen gjennomføres. Send gjerne en informasjons-email til de ansatte noen dager før gjennomføring der dere beskriver tydelig hvordan undersøkelsen blir fulgt opp og resultater vil bli kommunisert.
2

Bruk vår mal

Vår mal på norsk inneholder nøye utvalgte spørsmål som dekker ulike aspekter av arbeidsmiljøet. Tilpass malen etter dine behov og sørge for at spørsmålene er klare, relevante og ikke ledende. Spør kun om en ting i hvert spørsmål, og dobbeltsjekk svaralternativene for å unngå skrivefeil.
3

Gjennomfør din medarbeiderundersøkelse

EasyQuest gjør det enkelt å distribuere undersøkelsen anonymt blant dine ansatte. En kort introduksjon og tidsangivelse for besvarelse vil sannsynligvis øke svarprosenten. Husk å teste undersøkelsen internt før du publiserer den for å sikre at den fungerer som ønsket.
4

Rapporter og analyse av resultatene

Vårt verktøy genererer automatisk en oversiktlig rapport med grafiske fremstillinger som hjelper deg med å identifisere styrker, svakheter og forbedringsområder. Ta hensyn til både positive og negative tilbakemeldinger for å få en helhetlig forståelse av arbeidsmiljøet.
5

Kommuniser resultatene

Del funnene med ledergruppen og de ansatte, gjerne i grupper. Diskuter tiltak for forbedring. Sett konkrete mål og lag en handlingsplan med tydelig ansvarsfordeling. Det er viktig å vise at ledelsen tar funnene på alvor og er villig til å løse problemer og skape forbedringer, noe som virker motiverende for de ansatte.
7

Oppfølging og implementering av tiltak

Sett i gang de forbedringstiltakene som ble identifisert under diskusjonene med ledergruppen/ansatte. Følg opp og evaluer fremdriften regelmessig for å sikre at tiltakene har den ønskede effekten og at de ansatte føler seg hørt og verdsatt.
8

Gjenta prosessen

Gjennomfør medarbeiderundersøkelser regelmessig, minst en gang i året, for å evaluere fremgang og kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet. Dette vil bidra til å opprettholde en høy medarbeidertilfredshet og et positivt arbeidsmiljø.

Relaterte blog-artikler

Medarbeiderundersøkelse: vår guide for en vellykket gjennomføring

Medarbeiderundersøkelse: vår guide for en vellykket gjennomføring

Denne guiden tar dere gjennom EasyQuests «best practice» med forberedelser, gjennomføring og analyse/rapportering for en medarbeiderundersøkelse.
En innføring i ansatt onboarding-undersøkelser

En innføring i ansatt onboarding-undersøkelser

Onboarding-undersøkelser tilbyr en praktisk metode for å evaluere hvor vellykket oppstarten og integreringen av nye ansatte er.
Ansatt exit-undersøkelse sluttintervju

Ansatt exit-undersøkelse (sluttintervju)

Det kan være mange årsaker til at ansatte velger å avsluttet et arbeidsforhold. Noen av årsakene kan organisasjonen gjøre noe med dersom den er klar over dem.