Lag din egen spørreundersøkelse

Spørreundersøkelser på nett

En nettbasert spørreundersøkelse er en rask og kostnadseffektiv måte å samle inn data på. Få ubegrenset med undersøkelser, spørsmål og svar gratis.

Jeg vil lage spørreundersøkelser gratis

Din egen spørreundersøkelse på nett

EasyQuest tilbyr en brukervennlig tjeneste for å lage alle typer profesjonelle nettbaserte spørreundersøkelser. Gjennom verktøyet kan du enkelt og gratis opprette og dele ditt eget spørreskjema. Ingen nedlasting av programvare er nødvendig. Du kan ta utgangspunkt i våre gratis maler for f.eks. kunde eller medarbeiderundersøkelse, eller lage din egen spørreundersøkelse fra bunnen.

Hvorfor nettbaserte spørreundersøkelser?

En nettbasert spørreundersøkelse er en rask og kostnadseffektiv måte å samle inn data på. Bruksområdene er mange, som for eksempel kunde, marked og medarbeiderundersøkelser, påmelding og evaluering. Siden alt foregår på nett kan du enkelt samle inn data fra mange respondenter. Send undersøkelsen til dine kontakter på e-post, eller del den på din nettside eller på sosiale medier.

En annen fordel med elektroniske spørreundersøkelser er muligheten til ruting/forgrening. Ved hjelp av dette vil respondentene kun få presentert relevante spørsmål. Data fra spørreundersøkelser er etter innsamling lett tilgjengelig for rapportering og analyse i det verktøyet du ønsker, f.eks. Microsoft Excel. Den innsamlede informasjonen kan brukes som utgangspunkt for forbedringer og gi deg innsikten du trenger for å ta beslutninger på riktig grunnlag.

Hvordan lage en god spørreundersøkelse?

En god spørreundersøkelse starter med en god planlegging. Sørg for å ha klart for deg hva du ønsker å oppnå (mål) og hvilken data som er relevant å samle inn for å nå målet. Det er enkelt å lage en spørreundersøkelse med EasyQuest. For å hjelpe deg å lage en bedre undersøkelse har vi listet noen punkter vi mener hjelper deg på vei:
  • Vær tydelig og spesifikk. Tydelige og spesifikke spørsmål er kanskje noe av det viktigste i en spørreundersøkelse. Det er avgjørende at du ordlegger deg enkelt og presist. Sørg for at det ikke er noen tvil om hva respondenten svarer på. Det er også viktig at alle svaralternativer er tatt med slik at respondenten ikke blir tvunget til å velge et alternativ som ikke passer. Spørsmålsteksten bør heller ikke være for lang.
  • Unngå å spørre om flere ting samtidig. Spør kun om en ting i hvert spørsmål. Da unngår også at respondenten bli forvirret og ikke vet hva han svarer på. Et eksempel på et spørsmål du ikke bør ha med er «Hva synes du om lokalene og serveringen du fikk under konferansen?». Del dette opp i to spørsmål for sikre langt høyere kvalitet på dataen du samler inn.
  • Unngå ledende spørsmål. Det kan være lett å stille ledende spørsmål uten at man tenker over det. Man bør absolutt unngå at spørsmålsteksten leder respondenten mot svaralternativer. Prøv å holde tonen i spørreundersøkelsen balansert. Et eksempel på et ledende spørsmål man bør unngå kan være «Mange mener at …. Er du enig i denne påstanden?».
  • Tydelig struktur i spørreskjemaet. Strukturen i spørreskjemaet bør være tydelig. Start gjerne med spørsmål som er lett å svare på for respondenten. I hoveddelen av undersøkelsen kommer de aller viktigste spørsmålene, og det er her viktig at disse er formulert på en tydelig og spesifikk måte. I avslutningsfasen av spørreskjemaet kan du stille demografiske spørsmål som for eksempel kjønn, bosted og alder.
  • Tidsbruk på spørreundersøkelsen. Ikke lag undersøkelsen lengre enn du må. Still kun spørsmål som er relevante for å nå målet med undersøkelsen. Det er også en stor fordel om du opplyser om hvor lang tid spørreundersøkelsen vil ta før respondenten setter i gang.
  • Husk å teste. Det er fort gjort å overse skrivefeil eller glemme svaralternativer. Husk derfor å teste undersøkelsen godt før du distribuerer den. Få gjerne en kollega eller venn til å komme med tilbakemeldinger. Last gjerne også ned svarene til Excel for å sjekke at informasjonen er lett å analysere eller bygge rapporter på.

Hvordan øke sjansen for en høy svarprosent?

Å få flest mulig til å delta i spørreundersøkelsen er viktig fordi en høyere svarprosent (og høyt antall deltakere) vil sikre at påliteligheten blir høy, og at man kan stole på de resultatene man kommer fram til.

For å sikre høyest mulig svarprosent er det en rekke tiltak en kan sette i verk. Noen vil være opptatt av anonymitet i undersøkelsen, og med mindre det ikke er noen problemer med dette, så er det å foretrekke. Er det en undersøkelse som angår arbeidsmiljøet, så er anonymitet selvfølgelig å forvente.

Det er viktig at undersøkelsen ikke blir for lang, fordi mange da vil avslutte undersøkelsen uten å fullføre den. En påminnelse/purring kan sendes ut til de som ikke har svart på undersøkelsen. Dette vil ofte føre til at flere svarer.

Premier er et vanlig benyttet virkemiddel for å øke antall svar på en spørreundersøkelser. Det er viktig at premien har relevans for den gruppen du har laget spørreundersøkelsen for.

Velg riktig dag når du sender ut spørreundersøkelsen på. Hva som er riktig dag (og tidspunkt) kan være avhengig av hvem som er målgruppen.

Få ubegrenset med undersøkelser, spørsmål og svar med EasyQuest

Lag spørreskjema
Kraftig og brukervennlig
Med EasyQuest kan du i løpet av minutter lage alle typer spørreundersøkelser. Velg mellom mange spørsmålstyper, og legg enkelt til bilder og video.
Del undersøkelsen og få svar
Del og få svar
Når du er klar kan du samle svar gjennom flere kanaler. Del skjemaet via en nettsiden, sosiale medier eller via invitasjon laget i vårt funksjonsrike e-post verktøy.
Rapporter og nedlasting
Skaff innsikten du trenger
Ta viktige beslutninger på riktig grunnlag. Generer flotte rapporter eller last ned innsamlet data slik at du kan jobbe videre i f.eks. Excel eller SPSS.
Klar for å starte?
Bygg din spørreundersøkelse i dag.
Facebook Twitter LinkedIn