Svarprosent for spørreundersøkelser – utregning og forbedring

Å få flest mulig til å delta i spørreundersøkelsen er viktig fordi en høyere svarprosent (og høyt antall deltakere) vil sikre at påliteligheten blir høy, og at man kan stole på de resultatene man kommer fram til.

Hva er svarprosent?

Svarprosent for en undersøkelse er antall som har fullført undersøkelsen dividert på det totale antall undersøkelsen er delt med. Teoretisk kan det være alt fra 0% til 100%. Det er svært sjelden man oppnår en svarprosent på 100%.

For å regne ut svarprosent kan du benytte denne formelen:

Svarprosent = Antall som har fullført undersøkelsen / totalt antall du har delt undersøkelsen med x 100

For å sikre høyest mulig svarprosent er det en rekke tiltak en kan sette i verk. Her får du noen råd som hjelper deg med å øke svarprosenten på din neste undersøkelse.

Anonyme undersøkelser

Noen vil være opptatt av anonymitet i undersøkelsen, og med mindre det ikke er noen problemer med dette, så er det å foretrekke. Er det en undersøkelse som angår arbeidsmiljøet, så er anonymitet selvfølgelig å forvente. Alle EasyQuests undersøkelser er i utgangspunktet satt til anonyme. Du må aktivt endre innstillingen for å få en sporbar undersøkelse.

Vær tydelig på hvem som spør

Det er effektivt (og vanlig folkeskikk) å informere respondenten om hvem som står bak undersøkelsen (kontaktinfo), tema for undersøkelsen og hvordan innsamlet data skal benyttes og eventuelt presenteres. Om invitasjon sendes på e-post bør e-posten inneholde slik informasjon og avsender bør komme klart frem.

Når respondenten kjenner igjen avsender og forstår motivasjonen for gjennomføring vil de øke troverdigheten og sjansen for at de svarer.

Antall spørsmål og spørsmålenes utforming

Det er viktig at undersøkelsen ikke blir for lang, da dette kan føre til at noen avslutter undersøkelsen uten å fullføre den. Du bør med andre ord begrense antall spørsmål om det er mulig. Spør kun om det som er relevant for å nå målet ditt med undersøkelsen.

Pass godt på at spørsmålene er tydelige, at du kun spørs om en ting i hvert spørsmål og at du ikke tvinger respondenten til å velge et svaralternativ som ikke passer.

Når skal undersøkelsen deles?

Velg riktig dag og tidspunkt for å sende ut spørreundersøkelsen. Hva som er riktig dag (og tidspunkt) kan være avhengig av hvem som er målgruppen. Det vil vanligvis være lurt å unngå helgen, mandag morgen og fredag ettermiddag. Erfaringsmessig kan tidlig på dagen tirsdag, onsdag og torsdag være gode alternativer.

Om undersøkelsen for eksempel er evaluering av et arrangement er det naturlig at man ikke venter for lenge med utsendelsen slik at respondenten har arrangementet friskt i minnet. De vil da også være mer motivert til å svare.

Påminnelse til de som ikke har svart

En påminnelse/purring kan sendes ut til de som ikke har svart på undersøkelsen. Dette vil ofte føre til at flere svarer. Om invitasjonen er sendt på e-post gjennom EasyQuest kan du sende påminnelse til kun de som ikke har svart. Dette er også mulig på anonyme undersøkelser. Du bør la det gå noen dager mellom invitasjon og påminnelse. I mange tilfeller er det også nok med én purring. Av forskjellige årsaker er det noen som ikke ønsker å svare og det bør man respektere uten å «spamme» dem med utallige påminnelser.

Premier

Premier er et mulig virkemiddel for å øke antall svar på en spørreundersøkelse og kan øke svarprosenten. Det er viktig at premien har relevans for den gruppen du har laget spørreundersøkelsen for.

Premier kan også ha en negativ effekt på kvaliteten av innsamlet data. Du får kanskje flere svar, men er det god data? Respondenter motivert av premien kan potensielt klikke seg gjennom undersøkelsen uten å legge noe i svarene. Vi mener med andre ord at man bør tenke godt gjennom om premier er riktig virkemiddel for å øke svarprosenten.