Utvärderingsformulär

NÄTBASERAT UTVÄRDERINGSFORMULÄR

Utvärderingsformulär för utvärdering av kurser, evenemang, projekt och webbplatser

Kom igång nu – gratis


Inga förpliktelser GDPR-avtal tillgängligt Anonyma undersökningar

Enkäter för att utföra utvärderingar

Lyssna, lär och förbättra. Skapa en utvärderingsformulär på några minuter för att få värdefull feedback. Du behöver inte lägga någon tid på att installera något program på datorn. Använda vår kostnadsfria mall som utgångspunkt, eller skapa din egen enkät från grunden.


Mer om funktioner


Utvärdering av kurser och evenemang

Du har förmodligen lagt en hel del tid och pengar på att skapa ett så bra evenemang som möjligt. En utvärdering kan ge bra återkoppling om vad som fungerade bra och mindre bra. Genom att lyssna på deltagarna kan du se till att nästa evenemang blir det bästa någonsin.

Genom att använda en nätbaserad utvärderingsenkät från EasyQuest får du ett enkelt och effektivt sätt att samla in data. Du kan utgå från en gratis mall och själv enkelt ta bort eller lägga till relevanta frågor.Lyssna, lär och förbättra

Deltagarna vid evenemanget har olika förväntningar, till exempel på ämnesinnehåll, föredragshållare och genomförande. Genom att skicka ut en nätbaserad utvärderingsenkät i efterhand kan du lära dig hur de faktiskt upplevde kursen eller konferensen. Du kan få insikt i vilka förväntningar som inte uppfyllts och få synpunkter på vad som kan göra evenemanget ännu bättre. Ofta pekar deltagarna på områden där man kan bli bättre och som man själv inte kände till. Kanske får du idéer om hur du kan öka antalet deltagare eller om områden där du kan spara kostnader.

Om evenemanget är lite längre kan du överväga att dela upp ett utvärderingsformulär för att få ”återkoppling i realtid”. Håll dig till frågor som är relevanta och gör ändringar allt eftersom. Kanske får du återkoppling om problem som du kan åtgärda direkt så att alla kan få bästa möjliga upplevelse.Tips för genomförande av utvärdering

Det är viktigt att inte vänta för länge med att skicka ut utvärderingsformuläret. Du kommer att få den mest detaljerade återkopplingen när deltagaren har evenemanget i färskt minne.

Var selektiv med vilka frågor du väljer att ställa. Trötta inte ut deltagarna med ett alltför omfattande frågeformulär. Välj ut de områden där det är viktigt för dig att få återkoppling och fråga om det.

Försök begränsa antalet öppna frågor (där deltagarna skriver fritext). Många svarar i mobiltelefon och då är tröskeln för att lägga in textsvar relativt hög. Så mycket sagt är det viktigt att se till att deltagaren får möjlighet att komma med ris och ros. Fråga gärna vad deltagarna tycker var bra med genomförandet och vad som kan göras bättre vid framtida evenemang.

Här följer några allmänna tips om hur du lyckas med din undersökning:
  • Gör en kort introduktion och informera om hur lång tid undersökningen tar att genomföra
  • Kontrollera alltid svarsalternativen och rätta eventuella stavfel
  • Är alla frågor relevanta? Låt inte undersökningen bli för lång
  • Undvik ledande frågor och fråga bara om en sak i taget
  • Svara på undersökningen själv innan du publicerar den
Du kan hitta mer information om webbundersökningar här.Mall för andra utvärderingsformulär

Med hjälp av EasyQuest kan du skapa undersökningar för att utvärdera allt möjligt. Vi har gratis mallar som du kan använda som utgångspunkt för en utvärdering av en webbplats, ett intranät, en kurs, produkt, leverantör och tjänst, projekt samt din närmaste chef. Du kan också använda EasyQuest för exempelvis registrering, kundundersökningar, medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar.Är du redo att börja? Gör din utvärdering idag.

Inga förpliktelser Krypterad kommunikation GDPR-avtal tillgängligt Anonyma undersökningar
Kom igång nu – gratis
EasyQuest logo