Utvärderingsformulär

Nätbaserat utvärderingsformulär

Lyssna, lär och förbättra. Med hjälp av EasyQuest kan du skapa ett nätbaserat utvärderingsformulär för utvärdering av bland annat kurser, evenemang, projekt och webbplatser.

Kom igång nu – gratis

Utvärdering av kurser och evenemang

Du har förmodligen lagt en hel del tid och pengar på att skapa ett så bra evenemang som möjligt. En utvärdering kan ge bra återkoppling om vad som fungerade bra och mindre bra. Genom att lyssna på deltagarna kan du se till att nästa evenemang blir det bästa någonsin.

Genom att använda en nätbaserad utvärderingsenkät från EasyQuest får du ett enkelt och effektivt sätt att samla in data. Du kan utgå från en gratis mall och själv enkelt ta bort eller lägga till relevanta frågor.

Lyssna, lär och förbättra

Deltagarna vid evenemanget har olika förväntningar, till exempel på ämnesinnehåll, föredragshållare och genomförande. Genom att skicka ut en nätbaserad utvärderingsenkät i efterhand kan du lära dig hur de faktiskt upplevde kursen eller konferensen. Du kan få insikt i vilka förväntningar som inte uppfyllts och få synpunkter på vad som kan göra evenemanget ännu bättre. Ofta pekar deltagarna på områden där man kan bli bättre och som man själv inte kände till. Kanske får du idéer om hur du kan öka antalet deltagare eller om områden där du kan spara kostnader.

Om evenemanget är lite längre kan du överväga att dela upp ett utvärderingsformulär för att få ”återkoppling i realtid”. Håll dig till frågor som är relevanta och gör ändringar allt eftersom. Kanske får du återkoppling om problem som du kan åtgärda direkt så att alla kan få bästa möjliga upplevelse.

Tips för genomförande av utvärdering

Det är viktigt att inte vänta för länge med att skicka ut utvärderingsformuläret. Du kommer att få den mest detaljerade återkopplingen när deltagaren har evenemanget i färskt minne.

Var selektiv med vilka frågor du väljer att ställa. Trötta inte ut deltagarna med ett alltför omfattande frågeformulär. Välj ut de områden där det är viktigt för dig att få återkoppling och fråga om det.

Försök begränsa antalet öppna frågor (där deltagarna skriver fritext). Många svarar i mobiltelefon och då är tröskeln för att lägga in textsvar relativt hög. Så mycket sagt är det viktigt att se till att deltagaren får möjlighet att komma med ris och ros. Fråga gärna vad deltagarna tycker var bra med genomförandet och vad som kan göras bättre vid framtida evenemang.

Här följer några allmänna tips om hur du lyckas med din undersökning:
  • Skriv en kort introduktion och informera om hur lång tid det tar att besvara undersökningen
  • Se till att frågorna är tydliga och specifika
  • Är alla frågor relevanta? Låt inte undersökningen bli för lång
  • Undvik ledande frågor och fråga bara om en sak i taget
  • Kontrollera alltid svarsalternativen och rätta eventuella stavfel
  • Glöm inte att testa innan du publicerar
Om du vill ha mer information om hur du kan skapa bättre undersökningar kan du hitta en del tips i den här artikeln.

Mall för andra utvärderingsformulär

Med hjälp av EasyQuest kan du skapa undersökningar för att utvärdera allt möjligt. Vi har gratis mallar som du kan använda som utgångspunkt för en utvärdering av en webbplats, ett intranät, en kurs, produkt, leverantör och tjänst, projekt samt din närmaste chef. Du kan också använda EasyQuest för exempelvis registrering, kundundersökningar, medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar.

Få obegränsat med undersökningar, frågor och svar gratis

Skapa din enkät
Kraftfullt och användarvänligt
Med EasyQuest kan du på loppet av några minuter färdigställa alla typer av undersökningar. Välj mellan många frågetyper och lägg enkelt till bild och video.
Dela och få svar
Dela och få svar
När du är klar kan du samla svar via flera kanaler. Dela formuläret via en webbsida, i sociala media eller via e-postinbjudningar gjorda i vårt funktionsrika verktyg.
Resultat i realtid
Få informationen du behöver
Fatta välgrundade beslut. Se dina resultat i realtid. Generera fina presentationsklara rapporter eller ladda ned insamlad data så att du kan arbeta vidare i t.ex. Excel eller SPSS.
Är du redo att börja?
Gör din medarbetarundersökning idag.
Facebook Twitter LinkedIn