Webbundersökningar

Enkätundersökningar

Ett webbaserat enkätverktyg gör det snabbt och kostnadseffektivt att samla in data. Få obegränsat med undersökningar, frågor och svar gratis.

Kom igång nu – gratis

Dina egna enkätundersökningar

EasyQuest är ett verktyg som företag, organisationer och privatpersoner kan skapa professionella enkätundersökningar med. Du kan enkelt skapa din egen enkät för att undersöka det som intresserar dig. Inget program behöver laddas ned. Utan kostnad kan du använda våra mallar för exempelvis kund- eller medarbetarundersökningar. Du kan också skapa en egen undersökning helt från grunden. EasyQuest är lätt att förstå och lära sig.

Varför genomföra webbundersökningar?

En undersökning kan vara ett bra sätt att samla in information på. Du kan till exempel ta reda på vad som fungerade respektive inte fungerade med en produkt/tjänst som du sålt, och därmed hitta förbättringsmöjligheter. Undersökningar kan med andra ord ligga till grund för förbättringar och ge dig den information du behöver för att kunna fatta välgrundade beslut. Via undersökningar kan du få ta del av erfarenheter och tips som är guld värda. Du kanske till och med får inspiration till en förbättring du inte ens hade tänkt på. Om du ska lyckas med din undersökning är det viktigt att ställa rätt frågor till rätt målgrupp och att analysera informationen som undersökningen gett, så att du kan dra lärdom av den.

Hur man gör en bra enkätundersökning?

Det finns inget bestämt svar på hur du skapar en lyckad enkätundersökning. Här presenterar vi några "best practices" att följa när du tar fram undersökningen:
  • Specifika frågor. Det är viktigt att vara så specifik som möjligt när du formulerar frågorna. Fråga om den specifika händelse du undrar över och undvik att frågan blir för lång. En allmän fråga är till exempel om man röstar på vänstern eller högern inom politik. En specifik fråga är till exempel vilket parti man röstar på.
  • Tydliga frågor. Att frågorna är tydliga är kanske något av det viktigaste i en undersökning. Frågorna ska alltså vara tydligt formulerade och den som gör undersökningen ska veta vad han eller hon svarar på. Ställ gärna frågor som ”I vilken utsträckning är du nöjd med produkten X efter att ha använt den?” med passande svarsalternativ. Det är viktigt att du använder enkla och precisa ord i frågorna. En bra tumregel är att fråga sig själv om alla frågorna verkligen behövs.
  • Tydlig struktur i enkäten. Undersökningens struktur måste också vara tydlig. Inled gärna undersökningen med några lätta frågor. Undersökningens huvuddel ska innehålla de viktigaste frågorna, och dessa ska vara tydligt och konkret formulerade. Den sista delen av undersökningen består normalt av demografiska frågor, såsom kön, bostad, ålder och civilstånd.
  • Tidsåtgång. Det är en stor fördel om deltagarna på förhand får reda på hur lång tid undersökningen tar. Om det tar åtta minuter att genomföra undersökningen bör detta framgå.
  • Undvik ledande frågor. Det är enkelt hänt att man oavsiktligt ställer ledande frågor. Att leda deltagaren till ett visst svar är något du ska försöka undvika. En fråga som börjar med ”Många tycker att … Håller du med det här påståendet?” är ett exempel på en ledande fråga.
  • Undvik flera frågor på en gång. Fråga bara om en sak i taget. Undersökningens insamlade information blir i så fall av mycket högre kvalitet. Undersökningens deltagare blir inte förvirrade och vet vad de svarar på.

Hur kan man säkra en högre svarsfrekvens?

Att få så många som möjligt att delta i undersökningen är viktigt eftersom det gör undersökningen mer rättvisande. En hög svarsfrekvens (och högt deltagarantal) gör att undersökningen blir tillförlitlig och att det går att lita på resultatet.

Det finns en rad saker du kan göra för att säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt. För vissa är anonymitet viktigt, och om det inte är något problem är det att föredra. Är det en undersökning som rör arbetsmiljön är anonymitet en självklarhet.

Det är också viktigt att undersökningen inte blir för lång. I så fall kommer många att inte slutföra den. En påminnelse kan skickas ut till dem som ännu inte har svarat.

Att använda premier har blivit vanligt för att få fler att delta i undersökningar. Det är samtidigt viktigt att premien är relevant för undersökningens målgrupp.

Tänk också på vilken dag du skickar ut undersökningen. Början av veckan är ofta bättre än helgen. Om du skickar ut den på en lördag är det antagligen inte så många som svarar.

Få obegränsat med undersökningar, frågor och svar gratis

Skapa din enkät
Kraftfullt och användarvänligt
Med EasyQuest kan du på loppet av några minuter färdigställa alla typer av undersökningar. Välj mellan många frågetyper och lägg enkelt till bild och video.
Dela och få svar
Dela och få svar
När du är klar kan du samla svar via flera kanaler. Dela formuläret via en webbsida, i sociala media eller via e-postinbjudningar gjorda i vårt funktionsrika verktyg.
Resultat i realtid
Få informationen du behöver
Fatta välgrundade beslut. Se dina resultat i realtid. Generera fina presentationsklara rapporter eller ladda ned insamlad data så att du kan arbeta vidare i t.ex. Excel eller SPSS.
Är du redo att börja?
Gör din undersökning idag.
Facebook Twitter LinkedIn