Webbundersökningar

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR

EasyQuest enkätverktyg gör det snabbt och kostnadseffektivt att samla in data

Få obegränsat med undersökningar, frågor och svar gratis
Kom igång nu – gratis


Inga förpliktelser GDPR-avtal tillgängligt Anonyma undersökningar

Dina egna enkätundersökningar

EasyQuest är en användarvänlig och funktionsrik tjänst för att skapa alla typer av professionella enkäter. Inga program behöver installeras. Skapa och dela alla typer av webbenkäter på bara några minuter. Du kan använda våra kostnadsfria mallar som utgångspunkt, eller skapa din egen enkät från grunden.


Mer om funktioner


Lag dina egna enkätundersökningar

Varför genomföra webbundersökningar?

En undersökning kan vara ett bra sätt att samla in information på. Du kan till exempel ta reda på vad som fungerade respektive inte fungerade med en produkt/tjänst som du sålt, och därmed hitta förbättringsmöjligheter. Undersökningar kan med andra ord ligga till grund för förbättringar och ge dig den information du behöver för att kunna fatta välgrundade beslut. Via undersökningar kan du få ta del av erfarenheter och tips som är guld värda. Du kanske till och med får inspiration till en förbättring du inte ens hade tänkt på. Om du ska lyckas med din undersökning är det viktigt att ställa rätt frågor till rätt målgrupp och att analysera informationen som undersökningen gett, så att du kan dra lärdom av den.Hur man gör en bra enkätundersökning?

Det finns inget bestämt svar på hur du skapar en lyckad enkätundersökning. Här presenterar vi några "best practices" att följa när du tar fram undersökningen:

Specifika frågor

Det är viktigt att vara så specifik som möjligt när du formulerar frågorna. Fråga om den specifika händelse du undrar över och undvik att frågan blir för lång. En allmän fråga är till exempel om man röstar på vänstern eller högern inom politik. En specifik fråga är till exempel vilket parti man röstar på.

Tydliga frågor

Att frågorna är tydliga är kanske något av det viktigaste i en undersökning. Frågorna ska alltså vara tydligt formulerade och den som gör undersökningen ska veta vad han eller hon svarar på. Ställ gärna frågor som ”I vilken utsträckning är du nöjd med produkten X efter att ha använt den?” med passande svarsalternativ. Det är viktigt att du använder enkla och precisa ord i frågorna. En bra tumregel är att fråga sig själv om alla frågorna verkligen behövs.

Tydlig struktur i enkäten

Undersökningens struktur måste också vara tydlig. Inled gärna undersökningen med några lätta frågor. Undersökningens huvuddel ska innehålla de viktigaste frågorna, och dessa ska vara tydligt och konkret formulerade. Den sista delen av undersökningen består normalt av demografiska frågor, såsom kön, bostad, ålder och civilstånd.

Undvik flera frågor på en gång

Fråga bara om en sak i taget. Undersökningens insamlade information blir i så fall av mycket högre kvalitet. Undersökningens deltagare blir inte förvirrade och vet vad de svarar på.

Undvik ledande frågor

Det är enkelt hänt att man oavsiktligt ställer ledande frågor. Att leda deltagaren till ett visst svar är något du ska försöka undvika. En fråga som börjar med ”Många tycker att … Håller du med det här påståendet?” är ett exempel på en ledande fråga.

Tidsåtgång

Det är en stor fördel om deltagarna på förhand får reda på hur lång tid undersökningen tar. Om det tar åtta minuter att genomföra undersökningen bör detta framgå.Hur kan man säkra en högre svarsfrekvens?

Att få så många som möjligt att delta i undersökningen är viktigt eftersom det gör undersökningen mer rättvisande. En hög svarsfrekvens (och högt deltagarantal) gör att undersökningen blir tillförlitlig och att det går att lita på resultatet.

Det finns en rad saker du kan göra för att säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt. För vissa är anonymitet viktigt, och om det inte är något problem är det att föredra. Är det en undersökning som rör arbetsmiljön är anonymitet en självklarhet.

Det är också viktigt att undersökningen inte blir för lång. I så fall kommer många att inte slutföra den. En påminnelse kan skickas ut till dem som ännu inte har svarat.

Att använda premier har blivit vanligt för att få fler att delta i undersökningar. Det är samtidigt viktigt att premien är relevant för undersökningens målgrupp.

Tänk också på vilken dag du skickar ut undersökningen. Början av veckan är ofta bättre än helgen. Om du skickar ut den på en lördag är det antagligen inte så många som svarar.Är du redo att börja? Gör din undersökning idag.

Inga förpliktelser Krypterad kommunikation GDPR-avtal tillgängligt Anonyma undersökningar
Jag vill skapa en webbenkät gratis
EasyQuest logo