Översikt funktioner

EasyQuests verktyg för frågeformulär är kraftfullt och användarvänligt. Inga program behöver installeras.
Skapa ett frågeformulär med EasyQuest
Välj mellan många frågetyper

Bygg din undersökning på minuter

Starta med en av våra mallar eller bygg själv från grunden. Du får många olika frågetyper att välja mellan. Skriv eller kopiera in svarsalternativ, eller välj från en fördefinierad lista.

Resultat uppdaterade i realtid

Fatta viktiga beslut på rätt grund. Automatiskt genererade rapporter gör dig redo för presentation eller analys. Eller exportera dina data och arbeta vidare i ditt favoritprogram.
Korstabulering med EasyQuest
Diagram från EasyQuest resultatrapport

Anonyma undersökningar

Det är lätt att skapa anonyma undersökningar. En anonym undersökning kan ge dig mer uppriktiga svar och en högre svarsprocent.

Använd din egen logotyp

Med en logotyp i e-postinbjudningen och frågeformuläret ökar tilliten och svarsprocenten. Skicka deltagarna till valfri webbsida efter slutförd enkät.

Säkerhet

Både du och deltagarna kan lita på att säkerhet är högsta prioritet hos oss. All kommunikation är krypterad med HTTPS/SSL.

Villkorlig förgrening

Led deltagarna till relevanta frågor med villkorlig förgrening. Visa eller dölj frågor och hoppa över sidor för att ställa rätt frågor till deltagarna.

Rapporter

Presentationsfärdiga resultatrapporter som du kan presentera eller dela online. Korstabulering- och jämförelserapporter finns också tillgängliga.

Export av data

Behöver du analysera data? Du kan enkelt ladda ned insamlad data om du vill arbeta vidare i t. ex. Microsoft Excel eller SPSS.

Redo att skapa din första undersökning?

Kom i gång med ett kraftfullt EasyQuest FREE konto nu. Få obegränsat med undersökningar, frågor och svar gratis.