GDPR

EasyQuest enkäter och GDPR

GDPR

EU:s dataskyddsförordning ("GDPR") är en ny lagstiftning om behandling av personuppgifter. Denna lagstiftning kommer bland annat att säkerställa att alla har kontroll över sina personuppgifter och vet exakt var och hur de används.

Data som du överför eller samlar måste hanteras enligt GDPR. Det är viktigt att du är medveten om ditt ansvar som dataägare. Om du ska behandla personuppgifter (t.ex. namn eller e-postadresser) måste du ingå ett databehandlingsavtal med EasyQuest.

Integritetspolicy

Registrerade användare av EasyQuest, de som svarar på en undersökning och besökare på våra webbsidor omfattas alla av vår Privacy Statement. Dokumentet berättar vilken information vi samlar in, hur vi använder den här informationen och dina rättigheter.

Säkerhet

Vi är medvetna om vårt ansvar som dataprocessor och vi säkerställer att datasäkerheten är mycket hög.

Du har full kontroll och äganderätt till dina data. Du kan när som helst radera enskilda svar, alla svar, hela undersökningar eller ditt konto.

Vår applikation och alla data du samlar i en undersökning finns på Microsoft Azure i Nederländerna. För att skydda informationen använder vi 128-bitars Secure Socket (SSL) -teknologi för all kommunikation. SSL krypterar kommunikation mellan webbläsaren och EasyQuest.

Alla som arbetar med EasyQuest har skrivit stränga sekretessavtal.

Underleverantörer

Vi har ingått databehandlaravtal med alla våra underleverantörer. Alla underleverantörer i USA är föremål för särskilda skyldigheter genom Standard Contractual Clauses, som har utarbetats av Europeiska kommissionen för att skydda personuppgifter.

Våra underleverantörer:

Microsoft Azure
Plats för behandling: Europa (Nederländerna).
Behandlingsaktiviteter: Alla EasyQuest-applikationer och tillhörande databaser.
Kategorier av personuppgifter: Alla personuppgifter som laddas upp och samlas in genom undersökningar.

Mailgun/Mailjet
Plats för behandling: Europa (Frankfurt, Tyskland och St. Ghislain, Belgien).
Behandlingsaktiviteter: Skicka epost. E-post med information från EasyQuest.
Kategorier av personuppgifter: E-postadress och namn om detta anges.

SendGrid
Plats för behandling: USA.
Behandlingsaktiviteter: Skicka epost.
Kategorier av personuppgifter: E-postadress och namn om detta anges.

Freshdesk
Plats för behandling: Europa (Frankfurt, Tyskland).
Behandlingsaktiviteter: Support.
Kategorier av personuppgifter: Den registrerade användarens e-postadress och namn om detta anges.

Stripe
Plats för behandling: USA.
Behandlingsaktiviteter: Kontouppgradering och kortbetalning.
Kategorier av personuppgifter: E-postadress, namn och kortinformation som anges vid uppgradering.

Kontakta oss

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss för mer information.

EASYQUEST AS
Postboks 1841 Vika
0123 Oslo
Norge

Eller du kan kontakta oss här.
EasyQuest logo