EasyQuest enkäter och GDPR

GDPR

EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) är en ny lagstiftning om behandling av personuppgifter. Denna lagstiftning kommer bland annat att säkerställa att alla har kontroll över sina personuppgifter och vet exakt var och hur de används.

Data som du överför eller samlar måste hanteras enligt GDPR. Det är viktigt att du är medveten om ditt ansvar som dataägare. Om du ska behandla personuppgifter (t.ex. namn eller e-postadresser) måste du ingå ett databehandlingsavtal med EasyQuest.

Integritetspolicy

Registrerade användare av EasyQuest, de som svarar på en undersökning och besökare på våra webbsidor omfattas alla av vår Privacy Statement. Dokumentet berättar vilken information vi samlar in, hur vi använder den här informationen och dina rättigheter.

Säkerhet

Vi är medvetna om vårt ansvar som dataprocessor och vi säkerställer att datasäkerheten är mycket hög.

Du har full kontroll och äganderätt till dina data. Du kan när som helst radera enskilda svar, alla svar, hela undersökningar eller ditt konto.

Vår applikation och alla data du samlar i en undersökning finns på Microsoft Azure i Nederländerna. För att skydda informationen använder vi 128-bitars Secure Socket (SSL) -teknologi för all kommunikation. SSL krypterar kommunikation mellan webbläsaren och EasyQuest.

Alla som arbetar med EasyQuest har skrivit stränga sekretessavtal.

Underleverantörer

Vi har tecknat databehandlaravtal med alla våra underleverantörer. Vi använder enbart underleverantörer inom EU för data ni samlar in eller laddar upp, om inte annat är avtalat. Underleverantörer i USA har särskilda skyldigheter genom Data Privacy Framework, som har utarbetats av EU-kommissionen för att skydda personuppgifter. Våra underleverantörer:
* Sendgrid används endast för konton med separat avtal om detta. Alla andra konton använder Mailgun/Mailjet för e-post.
** Stripe används endast i samband med att man uppgraderar ett konto.

Kontakta oss

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss för mer information.

EASYQUEST AS
Postboks 1841 Vika
0123 Oslo
Norge

Eller du kan kontakta oss här.