Kundundersökningar

EasyQuest kundundersökningar

Kundundersökningar

Hur bra känner du egentligen dina kunder? Få nöjda och lojala kunder genom att ställa frågor.

Kom igång nu – gratis

Kundundersökningar

En kundundersökning ger dig information om vad dina kunder gillar och ogillar med dina produkter och tjänster. Du får reda på vilka områden du kan förbättra för att bland annat öka kundernas lojalitet. Borde du ändra dina priser? Eller är det företagets tillgänglighet som du ska förbättra? Med EasyQuest kan du få de svar du behöver för att skapa konkurrensfördelar som ingen annan har!

Varför genomföra kundundersökningar?

Kundnöjdhet är en viktig indikator för företaget. Du kan till exempel mäta kundlojalitet, identifiera missnöjda kunder, hitta anledningen till att du förlorat kunder och inte minst ta reda på vad kunderna tycker du är bra på – något du kan använda när du vill locka nya kunder. Med den insamlade informationen kan du vidta åtgärder för att öka din konkurrenskraft.

Hur lyckas man med kundundersökningen?

Börja med att sätta upp tydliga mål för kundundersökningen. Vad är det du vill uppnå och mäta? Du måste också bestämma vilka kunder som ska få undersökningen. Ibland kanske du vill att alla kunder ska delta. I andra fall kanske de kunder som använt en ny tjänst, varit med på ett evenemang eller inte längre är kunder.

När du vet vad du vill uppnå och vilken som är din målgrupp kan du gå vidare med kundundersökningen. Här följer några allmänna tips om hur du lyckas med din undersökning:
  • Gör en kort introduktion och informera om hur lång tid undersökningen tar att genomföra
  • Kontrollera alltid svarsalternativen och rätta eventuella stavfel
  • Är alla frågor relevanta? Låt inte undersökningen bli för lång
  • Undvik ledande frågor och fråga bara om en sak i taget
  • Svara på undersökningen själv innan du publicerar den
Planera hur du ska använda undersökningens svar och information. Om du genomför undersökningen regelbundet kan du jämföra resultaten och se om vidtagna åtgärder lett till det bättre. Kom ihåg att det finns mycket kunskap att hämta från vad människor faktiskt inte säger – inte bara från det som de säger.

Du kan hitta mer information om webbundersökningar här.

Använd EasyQuest för kundundersökningar

EasyQuests enkätverktyg är lätt att förstå och använda. Du behöver inte lägga någon tid på att installera något program på datorn. Du skapar och distribuerar professionella webbundersökningar på bara några minuter.

Få obegränsat med undersökningar, frågor och svar gratis

Skapa din enkät
Kraftfullt och användarvänligt
Med EasyQuest kan du på loppet av några minuter färdigställa alla typer av undersökningar. Välj mellan många frågetyper och lägg enkelt till bild och video.
Dela och få svar
Dela och få svar
När du är klar kan du samla svar via flera kanaler. Dela formuläret via en webbsida, i sociala media eller via e-postinbjudningar gjorda i vårt funktionsrika verktyg.
Resultat i realtid
Få informationen du behöver
Fatta välgrundade beslut. Se dina resultat i realtid. Generera fina presentationsklara rapporter eller ladda ned insamlad data så att du kan arbeta vidare i t.ex. Excel eller SPSS.
Är du redo att börja?
Gör din kundundersökning idag.
Facebook Twitter LinkedIn