KUNDUNDERSÖKNING

Genomför kundundersökningar online med vårt användarvänliga enkätverktyg

Data inom EUGDPR: Tillgängligt databehandlingsavtal
AnonymtAnonyma och spårbara undersökningar
Exceptionell supportGenomsnittlig svarstid på 12 minuter
Svenska mallarSpara tid med svenska mallar som utgångspunkt

Din egen kundundersökning

Hur bra känner du egentligen dina kunder? Skapa en kundenkät på några minuter för att få värdefull feedback. Du behöver inte lägga någon tid på att installera något program på datorn. Använda vår kostnadsfria mall som utgångspunkt, eller skapa din egen enkät från grunden.
EasyQuest enkätundersökning i webbläsare
EasyQuest rapport i dokumentläge

Fördelarna med EasyQuests verktyg och mallar för kundundersökningar

Webbaserade kundnöjdhetsundersökningar är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att samla in information på.

Tidsbesparande

Våra mallar på svenska innehåller redan ett urval av relevanta frågor. Använd en mall som utgångspunkt eller bygg din egen undersökning från grunden. Arbeta effektivt med vårt bibliotek av svarsalternativ.

Enkel distribution

EasyQuest gör det enkelt att distribuera undersökningen anonymt bland dina kunder, vilket ökar sannolikheten för ärliga och konstruktiva återkopplingar.

Rapporter och analys

Vårt verktyg genererar automatiskt statistik och grafiska framställningar av resultaten, vilket gör det enklare för dig att analysera dina fynd och identifiera områden som kräver förbättring.

Redo att börja? Skapa din kundundersökning idag.

Kom i gång med ett kraftfullt EasyQuest FREE konto nu. Få obegränsat med frågor och undersökningar gratis.

Kundundersökningar

En kundundersökning ger dig information om vad dina kunder gillar och ogillar med dina produkter och tjänster. Du får reda på vilka områden du kan förbättra för att bland annat öka kundnöjdhet och kundernas lojalitet. Borde du ändra dina priser? Eller är det företagets tillgänglighet som du ska förbättra? Med EasyQuest kan du få de svar du behöver för att skapa konkurrensfördelar som ingen annan har!

Varför genomföra kundundersökningar?

Kundnöjdhet är en viktig indikator för företaget. Du kan till exempel mäta kundlojalitet, identifiera missnöjda kunder, hitta anledningen till att du förlorat kunder och inte minst ta reda på vad kunderna tycker du är bra på – något du kan använda när du vill locka nya kunder. Med den insamlade informationen kan du vidta åtgärder för att öka din konkurrenskraft.

Hur lyckas man med kundundersökningen?

Börja med att sätta upp tydliga mål för kundundersökningen. Vad är det du vill uppnå och mäta? Du måste också bestämma vilka kunder som ska få undersökningen. Ibland kanske du vill att alla kunder ska delta. I andra fall kanske de kunder som använt en ny tjänst, varit med på ett evenemang eller inte längre är kunder.

När du vet vad du vill uppnå och vilken som är din målgrupp kan du gå vidare med kundundersökningen. Här följer några allmänna tips om hur du lyckas med din undersökning:

– Gör en kort introduktion och informera om hur lång tid undersökningen tar att genomföra
– Kontrollera alltid svarsalternativen och rätta eventuella stavfel
– Är alla frågor relevanta? Låt inte undersökningen bli för lång
– Undvik ledande frågor och fråga bara om en sak i taget
– Glöm inte att testa innan du publicerar

Planera hur du ska använda undersökningens svar och information. Om du genomför undersökningen regelbundet kan du jämföra resultaten och se om vidtagna åtgärder lett till det bättre. Kom ihåg att det finns mycket kunskap att hämta från vad människor faktiskt inte säger – inte bara från det som de säger.

Du kan hitta mer information om webbundersökningar här.