MEDARBETARUNDERSÖKNING

Genomför webbaserade medarbetarundersökningar med vårt användarvänliga verktyg

Data inom EUGDPR: Tillgängligt databehandlingsavtal
AnonymtDe anställda fyller i ett anonymt frågeformulär
Exceptionell supportGenomsnittlig svarstid på 12 minuter
Svenska mallarSpara tid med svenska mallar som utgångspunkt

Din egen medarbetarundersökning

En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Skapa en medarbetarenkät på några minuter för att få värdefull feedback. Inga program behöver installeras. Du kan använda våra kostnadsfria mallar som utgångspunkt, eller skapa din egen enkät från grunden.
EasyQuest medarbetarundersökning i webbläsare

Fördelarna med EasyQuests verktyg och mallar för medarbetarundersökningar

Med vårt enkätverktyg och mallar blir processen att genomföra en medarbetarundersökning enklare och mer effektiv. Prova vårt system idag och upptäck hur du kan förbättra arbetsmiljön och öka medarbetarnöjdheten i ditt företag.

Tidsbesparande

Våra mallar innehåller redan ett urval av relevanta frågor som täcker viktiga aspekter av arbetsmiljön, vilket gör det enkelt för dig att skapa en undersökning som passar ditt företags behov.

Enkel distribution

EasyQuest gör det enkelt att distribuera undersökningen anonymt bland dina anställda, vilket ökar sannolikheten för ärliga och konstruktiva återkopplingar.

Rapporter och analys

Vårt verktyg genererar automatiskt statistik och grafiska framställningar av resultaten, vilket gör det enklare för dig att analysera fynden och identifiera områden som kräver förbättring.

Använd EasyQuest för att mäta medarbetarnöjdhet

Kom i gång med ett kraftfullt EasyQuest FREE konto nu. Få obegränsat med frågor och undersökningar gratis.


Varför är medarbetarundersökningar viktigt?

En medarbetarundersökning är ett bra första steg när du vill förbättra arbetsmiljön. Det är först när du har kunskap om hur dina anställda upplever arbetsplatsen som du kan göra effektfulla förbättringar. Bra medarbetarundersökningar är ett viktigt verktyg för förbättringsarbetet i verksamheten.

Med EasyQuest är lätt att få feedback från dina anställda. Komma igång på några minuter med vår gratis enkätmall för medarbetarundersökning.

Planera för medarbetarundersökningen

Personalen måste förstå bakgrunden till undersökningen. Syftet ska klargöras och framföras väl innan undersökningen genomförs. Beskriv tydligt hur den kommer att följas upp och hur resultat kommer att presenteras. Presentera resultatet för personalen, gärna i grupper. Diskutera åtgärder och förbättringsmöjligheter. Sätt upp konkreta mål och ta fram en handlingsplan, där ansvarsområdena är tydligt fördelade.

Utför medarbetarundersökningar regelbundet (som en gång om året) och utvärdera hur olika mål har uppfyllts varje gång. Upprepa processen igen. Resultatet och förbättringsmöjligheterna måste tas på allvar. Annars känns inte undersökningen meningsfylld.

Kunskap om medarbetarundersökning

Nyckeln till att lyckas med en undersökning är att hålla den kort samtidigt som den måste ge dig den information du behöver. Det är en svår balans. När du själv skapar undersökningen är förberedelserna a och o. Gör en lista över undersökningens intentioner och mål. Lägg stort fokus på hur du formulerar dina frågor. Kontrollera så att alla frågor är relevanta för de mål du satt upp för undersökningen. Ta bara med dem som bidrar till att målet uppnås.

Här följer några allmänna tips om hur du lyckas med din undersökning:

– Gör en kort introduktion och informera om hur lång tid undersökningen tar att genomföra
– Kontrollera alltid svarsalternativen och rätta eventuella stavfel
– Är alla frågor relevanta? Låt inte undersökningen bli för lång
– Undvik ledande frågor och fråga bara om en sak i taget
– Glöm inte att testa innan du publicerar

Du kan hitta mer information om webbundersökningar här.