Rapporter

RAPPORTER OG ANALYSE

Ta viktige beslutninger på riktig grunnlag. Se dine resultater i sanntid. Generer flotte, presentasjonsklare rapporter.

Resultatrapport

Den automatisk genererte resultatrapporten gir deg svarene i sanntid. Se resultatene i oversiktlige diagrammer, som du kan justere etter behov. Velg mellom mange diagramtyper. Du kan lagre rapportene i EasyQuest og dele dem med nettbaserte lenker.Resultatrapport

Filter i resultatrapporten

Bruk filtre for å bedre forstå resultatene dine. Filtre kan bl.a. legges til basert på spørsmål og svar eller leveringstidspunkt for svar. Du kan legge til flere filtre i samme rapport og ved behov gruppere flere svaralternativer i ett filter.
Filter i rapporter for analyse

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapporten brukes for å undersøke trender i innsamlet data for en undersøkelse på tvers av grupper, vanligvis demografiske kategorier. Du kan justere diagrammer etter behov (bl.a. gjennomsnitt (om tilgjengelig), stablede søyler eller vanlige søyler).
Sammenligningsrapport

Analyse med Krysstabulering

En krysstabuleringsrapport lar deg krysse to spørsmål, ett som kolonne og ett som rad i et tabellformat. Ved bruk av varmekart (heatmap) kan du raskt se interessante variasjoner i din data.
krysstabuleringsrapport for analyse

Net Promoter® Score (NPS)

NPS® er et system som måler kundetilfredshet med en egen spørsmålstype med skala fra 0 til 10. EasyQuest tilbyr to forskjellige diagramsammenstillinger for å presentere resultatet.

Net Promoter® og NPS® er registrerte varemerker og Net Promoter Score og Net Promoter System er varemerker for Bain & Company, Satmetrix Systems og Fred Reichheld.
Net Promoter® Score
Individuelle svar
Bla gjennom de individuelle svarene du har mottatt på undersøkelsen. Om undersøkelsen ikke er anonym kan du se hvem som har svart.
Eksport av data
Du kan enkelt laste ned innsamlet data som PDF eller i Excel og CSV format slik at du kan jobbe videre i f.eks. Excel eller SPSS.
Del rapporter
Rapporter lagret i EasyQuest kan deles med en nettbasert lenke. Du kan sette tidsbegrensning på hvor lenge rapporten skal være tilgjengelig.
Dashboard
I dashboard finner du en grafisk fremstilling av aktive undersøkelser og du kan bl.a. se trend, antall svar og fullføringsgrad.
Farger og diagramtyper
I resultatrapporten kan du velge mellom flere diagramtyper. Fargen på søylene og en rekke innstillinger kan endres etter behov.
Presentasjon av rapporter
For resultatrapporten tilbyr vi en egen oversiktlig presentasjonsmodus. Rapporter kan også vises i dokumentmodus.

Klar for å lage din første undersøkelse?

Kom i gang med en kraftig EasyQuest FREE konto nå. Få ubegrenset antall undersøkelser, spørsmål og svar gratis.

Lag gratis kontoSe detaljert funksjonsliste