Lag din egen nettbaserte medarbeiderundersøkelse

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Gjennomfør anonyme, nettbaserte medarbeiderundersøkelser
med vårt brukervennlige verktøy
Lag gratis konto


Norske maler Anonym undersøkelse GDPR-avtale tilgjengelig Norsk brukerstøtte

La våre eksperter gjøre jobben for deg. Vi kan hjelpe med gjennomføring av medarbeiderundersøkelse til fordelaktig pris. Mer informasjon og kontaktskjema

Gi dine ansatte en mulighet til å bli hørt

Med EasyQuest er det enkelt å få tilbakemeldinger fra dine ansatte. Gjennomfør medarbeiderundersøkelsen effektivt selv med utgangspunkt i en av våre maler på norsk. De ansatte fyller ut et anonymt nettbasert spørreskjema som ser like bra ut på alle skjermtyper. Du får umiddelbart tilgang til automatisk genererte rapporter. Alt er trygt, sikkert og enkelt!

Lag din medarbeiderundersøkelse

Hvorfor er medarbeiderundersøkelse viktig?

En medarbeiderundersøkelse er et uvurderlig verktøy for å skape et bedre arbeidsmiljø og øke produktiviteten. Ved å benytte vårt spørreundersøkelsesverktøy og vår mal, kan du enkelt og effektivt gjennomføre medarbeiderundersøkelser som gir deg innsikt i dine ansattes opplevelser på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet påvirker den enkelte arbeidstakers trivsel og produktivitet og et dårlig arbeidsmiljø kan i verste fall føre til sykefravær og oppsigelser. Ved å jevnlig gjennomføre medarbeiderundersøkelser kan du fange opp negative tendenser tidlig og lettere sikre en høy medarbeidertilfredshet.Guide til medarbeiderundersøkelse med vårt verktøy

Vår mal og tjeneste for spørreundersøkelser er skreddersydd for å hjelpe deg med å lage og gjennomføre medarbeiderundersøkelser på en smidig måte. Ved å følge disse trinnene, vil du kunne oppnå målene dine og forbedre arbeidsmiljøet:

Forberedelse og internkommunikasjon

Ha klare mål for undersøkelsen og bestem hva informasjonen skal brukes til. Ansatte skal føle trygghet for hvorfor undersøkelsen gjennomføres. Send gjerne en informasjons-email til de ansatte noen dager før gjennomføring der dere beskriver tydelig hvordan undersøkelsen blir fulgt opp og resultater vil bli kommunisert.

Bruk vår mal

Vår mal på norsk inneholder nøye utvalgte spørsmål som dekker ulike aspekter av arbeidsmiljøet. Tilpass malen etter dine behov og sørge for at spørsmålene er klare, relevante og ikke ledende. Spør kun om en ting i hvert spørsmål, og dobbeltsjekk svaralternativene for å unngå skrivefeil.

Gjennomfør medarbeiderundersøkelsen

EasyQuest gjør det enkelt å distribuere undersøkelsen anonymt blant dine ansatte. En kort introduksjon og tidsangivelse for besvarelse vil sannsynligvis øke svarprosenten. Husk å teste undersøkelsen internt før du publiserer den for å sikre at den fungerer som ønsket.

Analyser resultatene

Vårt verktøy genererer automatisk en oversiktlig rapport med grafiske fremstillinger som hjelper deg med å identifisere styrker, svakheter og forbedringsområder. Ta hensyn til både positive og negative tilbakemeldinger for å få en helhetlig forståelse av arbeidsmiljøet.

Kommuniser resultatene

Del funnene med ledergruppen og de ansatte, gjerne i grupper. Diskuter tiltak for forbedring. Sett konkrete mål og lag en handlingsplan med tydelig ansvarsfordeling. Det er viktig å vise at ledelsen tar funnene på alvor og er villig til å løse problemer og skape forbedringer, noe som virker motiverende for de ansatte.

Oppfølging og implementering av tiltak

Sett i gang de forbedringstiltakene som ble identifisert under diskusjonene med ledergruppen/ansatte. Følg opp og evaluer fremdriften regelmessig for å sikre at tiltakene har den ønskede effekten og at de ansatte føler seg hørt og verdsatt.

Gjenta prosessen

Gjennomfør medarbeiderundersøkelser regelmessig, minst en gang i året, for å evaluere fremgang og kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet. Dette vil bidra til å opprettholde en høy medarbeidertilfredshet og et positivt arbeidsmiljø.Fordelene med vårt verktøy og mal

Med vårt spørreundersøkelsesverktøy og mal blir prosessen med å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse enklere og mer effektiv. Prøv vår løsning i dag og oppdag hvordan du kan forbedre arbeidsmiljøet og øke medarbeidertilfredsheten i din bedrift.

  • Tidsbesparende: Våre maler inneholder allerede et utvalg av relevante spørsmål som dekker viktige aspekter av arbeidsmiljøet, noe som gjør det enkelt for deg å lage en undersøkelse som passer din bedrifts behov.
  • Enkel distribusjon: EasyQuest gjør det enkelt å distribuere undersøkelsen anonymt blant dine ansatte, noe som øker sannsynligheten for ærlige og konstruktive tilbakemeldinger.
  • Oversiktlig analyse: Vårt verktøy genererer automatisk statistikk og grafiske fremstillinger av resultatene, noe som gjør det enklere for deg å analysere funnene og identifisere områder som krever forbedring.
Om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan lage bedre spørreundersøkelser kan du finne noen gode tips i denne artikkelen.Bruk EasyQuest for å måle medarbeidertilfredshet

Norske maler Anonyme undersøkelser GDPR-avtale tilgjengelig Norsk brukerstøtte
Registrer gratis konto