Lag din egen nettbaserte medarbeiderundersøkelse

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Gjennomfør anonyme, nettbaserte medarbeiderundersøkelser
med vårt brukervennlige verktøy
Lag gratis konto


Ingen forpliktelser Norsk brukerstøtte GDPR-avtale tilgjengelig Anonym undersøkelse

La våre eksperter gjøre jobben for deg. Vi kan hjelpe med gjennomføring av medarbeiderundersøkelse til fordelaktig pris. Mer informasjon og kontaktskjema

Gi dine ansatte en mulighet til å bli hørt

Med EasyQuest er det enkelt å få tilbakemeldinger fra dine ansatte. Skreddersy din egen medarbeiderundersøkelse eller ta utgangspunkt i vår gratis mal. De ansatte fyller ut et anonymt nettbasert spørreskjema som ser like bra ut på alle skjermtyper. Du får umiddelbart tilgang til automatisk genererte rapporter. Alt er trygt, sikkert og enkelt!

Lag din medarbeiderundersøkelse

Hvorfor er medarbeiderundersøkelse viktig?

En medarbeiderundersøkelse er et godt utgangspunkt for å bedre arbeidsmiljøet. Det er først når du har kunnskap om hvordan dine medarbeidere opplever arbeidsplassen du kan gjøre forbedringer som har effekt. Arbeidsmiljøet påvirker den enkelte arbeidstakers trivsel og produktivitet og et dårlig arbeidsmiljø kan i verste fall føre til sykefravær og oppsigelser. Ved å jevnlig gjennomføre medarbeiderundersøkelser kan du fange opp negative tendenser tidlig og lettere sikre en høy medarbeidertilfredshet.Hvordan lykkes med medarbeiderundersøkelser

Ansatte skal føle trygghet for hvorfor undersøkelsen gjennomføres. Hensikten bør avklares og kommuniseres godt, før gjennomføring. Beskriv tydelig hvordan undersøkelsen blir fulgt opp og resultater vil bli kommunisert. Vi anbefaler å gjennomføre en anonym og nettbasert medarbeiderundersøkelse.

Presenter funn til ansatte, gjerne i grupper. Diskuter tiltak og forbedringsmuligheter. Sett konkrete mål og lag en handlingsplan hvor ansvar er tydelig fordelt. Det er viktig å vise at man kan løse problemer og skape forbedringer. Dette virker motiverende for de ansatte.

Utfør medarbeiderundersøkelsen regelmessig (minimum en gang hvert år) og evaluer måloppnåelse hver gang. Gjenta prosessen igjen. Funn og forbedringsmuligheter må tas på alvor, slik at det oppleves meningsfullt å svare på undersøkelsen.En plan for gjennomføring

Når du lager undersøkelsen er forberedelsene veldig viktig. Ha klart for deg hva som er dine mål og hva du skal bruke informasjonen du samler inn til. Nøkkelen til å lage en god undersøkelse er å holde den kort, samtidig som du henter inn nødvendig informasjonen.

Jobb grundig med hvordan du lager gode og utvetydige spørsmål. Test alle spørsmål opp mot målsetningene. Kun spørsmål som bidrar til å nå målet med medarbeiderundersøkelsen blir med på spørreskjemaet.

Noen generelle tips for en god undersøkelse er:
  • Lag en kort introduksjon og opplys om hvor lang tid det tar å svare
  • Sørg for at spørsmålene er tydelige og spesifikke
  • Er alle spørsmålene relevante? Ikke lag undersøkelsen for lang
  • Unngå ledende spørsmål
  • Spør kun om en ting i hvert spørsmål
  • Dobbeltsjekk alltid svaralternativene og fjern skrivefeil
  • Test undersøkelsen før du publiserer den
I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt er de mest vanlige målingene i en medarbeider eller arbeidsmiljøundersøkelse målinger av arbeidssituasjon, jobbtilfredshet, stress, risikooppfattelse og sikkerhetsatferd, lederevaluering, virksomhetens mål eller strategi, eller de ansatte tilknytning til virksomheten. Man kan gjerne kombinere ulike former for målinger i en undersøkelse.

Om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan lage bedre spørreundersøkelser kan du finne noen gode tips i denne artikkelen.Bruk EasyQuest for å måle medarbeidertilfredshet

Nettbaserte medarbeidertilfredshetsundersøkelser er en rask og kostnadseffektiv måte å samle informasjon på. Prøv EasyQuest gratis i dag! Vi tror du vil bli overrasket over hvor enkelt det er å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse med vårt verktøy.Klar for å lage din medarbeiderundersøkelse?

Ingen forpliktelser Norsk brukerstøtte GDPR-avtale tilgjengelig Anonyme undersøkelser
Registrer gratis konto