Hjemmekontor

Undersøkelse hjemmekontor

Vi kan gjennomføre en undersøkelse om hjemmekontor for din bedriften. Få oversikt over hva som fungerer og ikke når de ansatte arbeider hjemmefra.

Kontakt oss

Spørreundersøkelse hjemmekontor

Hvordan har bedriftens ansatte det på hjemmekontor? Kan bedriften legge bedre til rette for at den ansatte skal være produktiv og trives? Har de utstyret og den digitale kompetansen de trenger?

EasyQuest kan gjennomføre en anonym undersøkelse som gir dere som arbeidsgiver en oversikt over hvordan de ansatte jobber på hjemmekontor. Finn ut mer om de praktiske, sosiale og tekniske faktorene som påvirker og bruk ressursene på tiltak som er forankret i innsamlet data. Målet med undersøkelsen er å hjelpe bedriften med håndtere situasjonen med mange ansatte som må, eller ønsker, å arbeide hjemmefra.

Konkurransefortrinn?

Å takle en vanskelig situasjon som også mange av konkurrentene er i kan være kritisk for suksess. Kanskje bedriftens evne til å organisere arbeid på hjemmekontor kan bli et konkurransefortrinn også etter Covid-19? Hjemmekontor gir mulighet for større fleksibilitet for både bedriften og den ansatte. Om det ikke er et krav til at den ansatte skal være fysisk til stede på kontoret kan personene som er best egnet for jobben ansettes uavhengig av hvor personen bor. Et godt tilbud om hjemmekontor kan også være attraktivt for lokale ansatte i perioder.

Bistand til gjennomføring

Det er mange fordeler med å la en ekstern leverandør gjennomføre undersøkelsen for hjemmekontor for din organisasjon. De ansatte kan stole på at vi garanterer anonymitet. Våre eksperter vil ta deg trygt igjennom hele prosessen og kan hjelpe deg med blant annet:
 • Utforming og oppsett av skjema basert på vår mal
 • Sikre konfidensialitet / anonymitet for ansatte
 • Gjennomføring av undersøkelsen (e-postinvitasjon og eventuelt påminnelse)
 • Grafiske rapporter og dashboards
 • Bistå med problemløsing og utarbeide tiltak/handlingsplan
Vi tilbyr databehandleravtale og sørger for at valget utføres i henhold til GDPR. Streng taushetserklæring er signert av samtlige som jobber for EasyQuest og har tilgang til data.

Fordelaktige priser

Vi utfører undersøkelse hjemmekontor fra kr. 12 990,- ekskl. mva.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Ring oss gjerne på 23 89 77 27 eller fyll ut kontaktskjemaet under så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale.

  Navn

  Telefon

  Epost

  Melding