NETTBASERT EVALUERINGSSKJEMA

Lag nettbaserte evalueringsskjemaer med vårt brukervennlige verktøy

GDPRData i EU og tilgjengelig databehandleravtale
AnonymtDeltakerne fyller ut et anonymt skjema
Norsk supportGjennomsnittlig responstid på 12 min.
Norske malerSpar tid med norske maler som utgangspunkt

Lag egne tilbakemeldingsskjemaer på nett

Med EasyQuest er det enkelt å få tilbakemeldinger fra deltakerne. Kom i gang i løpet av minutter og ta gjerne utgangpunkt i vår gratis mal for evaluering. Dine deltakere fyller ut ett nettbasert spørreskjema som ser like bra ut på alle skjermtyper. Du får umiddelbart tilgang til automatisk genererte rapporter. Alt er trygt, sikkert og enkelt!
Spørreskjema for evaluering av kurs

Fordelene med EasyQuests verktøy og maler for evalueringer

Med vårt spørreundersøkelsesverktøy blir prosessen med å gjennomføre evalueringer enklere og mer effektiv.

Tidsbesparende

Våre maler på norsk inneholder allerede et utvalg av relevante spørsmål. Ta utgangspunkt i en mal og tilpass med egne spørsmål. Jobb effektivt med ferdige forhåndsdefinerte svaralternativer.

Enkel distribusjon

EasyQuest gjør det enkelt å distribuere undersøkelsen anonymt blant dine deltakere, noe som øker sannsynligheten for ærlige og konstruktive tilbakemeldinger.

Rapporter og analyse

Vårt verktøy genererer automatisk statistikk og grafiske fremstillinger av resultatene, noe som gjør det enklere for deg å analysere funnene og identifisere områder som krever forbedring.

Klar for å starte? Lag ditt evalueringsskjema i dag.

Kom i gang med en kraftig EasyQuest FREE konto nå. Få ubegrenset antall undersøkelser, spørsmål og svar gratis.

Evaluering av kurs og arrangement

Dere har sannsynligvis brukt en god del tid og penger på å lage et så godt arrangement som mulig. En evaluering kan gi nyttige tilbakemeldinger om hva som fungerte bra og mindre bra. Ved å lytte til deltakerne kan dere sikre at det neste arrangementet blir deres beste noensinne.

Ved å benytte et nettbasert evalueringsskjema fra EasyQuest har dere en enkel og effektiv måte å samle inn data på. Dere kan ta utgangspunkt i en gratis redigerbar mal eller selv bygge et nytt skjema tilpasset deres behov.

Lytte, lære og forbedre

Deltakere på arrangementet møter opp med en rekke forventninger til for eksempel faginnhold, foredragsholdere og gjennomføring. Ved å sende ut et nettbasert evalueringsskjema i ettertid kan du lære hvordan de faktisk opplevde kurset eller konferansen. Dere kan få innsikt i hvilke forventninger som ikke ble oppfylt og få innspill på hva som kan gjøre arrangementet enda bedre. Ofte blir det pekt på områder man kan forbedre man ikke var klar over selv. Kanskje får dere ideer om hvordan dere kan øke antall deltakere, eller områder dere kan spare inn på kostnader.

Er arrangementet av litt lengde kan dere vurdere å dele et evalueringsskjema får å få «sanntidstilbakemeldinger». Hold dere da til spørsmål som er relevante for å gjøre endringer underveis. Kanskje får dere tilbakemeldinger om problemer dere kan rydde opp i umiddelbart slik at alle får en best mulig opplevelse.

Tips til gjennomføring av evaluering

Det er viktig å ikke vente for lenge med å sende ut evalueringsskjema. Dere vil få de mest nøyaktige tilbakemeldingene når arrangementet er friskt i minne til deltakeren.

Vær selektiv med hvilke spørsmål dere velger å stille. Ikke overveld deltakerne med et for omfattende spørreskjema. Velg ut de områdene det er viktig for dere å få tilbakemelding på og spør om dette.

Prøv å begrense antall åpne spørsmål (der deltakerne skrive inn fritekst). Mange svarer på mobiltelefon og da er terskelen for å legge inn tekstsvar relativt høy. Når det er sagt må det også sies at det er viktig å gi deltakeren mulighet til å komme med ris og ros. Spør gjerne om hva deltakerne synes var bra med gjennomføringen og hva som kan gjøres bedre i fremtidige arrangementer.

Noen generelle tips for en god undersøkelse er:

– Lag en kort introduksjon og opplys om hvor lang tid det tar å svare
– Sørg for at spørsmålene er tydelige og spesifikke
– Er alle spørsmålene relevante? Ikke lag undersøkelsen for lang
– Unngå ledende spørsmål
– Spør kun om en ting i hvert spørsmål
– Dobbeltsjekk alltid svaralternativene og fjern skrivefeil
– Test undersøkelsen før du publiserer den

Om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan lage bedre spørreundersøkelser kan du finne noen gode tips i denne artikkelen.