Populære spørsmålstyper for spørreundersøkelser med eksempler

For å lage effektive spørreundersøkelser er det fordelaktig å forstå de ulike spørsmålstypene. Hver av dem er designet for å samle inn data på forskjellige måter, så valg av riktig spørsmålstype kan hjelpe med å få mer nøyaktige og nyttige svar fra respondentene.

Når du bygger undersøkelsen er det anbefalt å tenke på målene du har for undersøkelsen, og hvilken data du trenger for å oppnå disse. Vurdere så hvilken spørsmålstype som vil være mest hensiktsmessig for å nå samle inn denne dataen.

Denne guiden gir deg en grundig innføring i de mest viktigste spørsmålstypene som er tilgjengelige for deg i EasyQuest, og gir deg tips om når de forskjellige spørsmålstypene bør benyttes. Videre vil vi presentere praktiske eksempler på bruk av de forskjellige typene.

Innhold i denne artikkelen:

Populære spørsmålstyper i spørreundersøkelser

Nedenfor er en innføring i de viktigste spørsmålstypene som er tilgjengelige for deg i EasyQuest med praktiske eksempler. Merk at hver spørsmålstype har spesifikke innstillinger, som finnes under menyen nederst til høyre på spørsmålet.
#image_title
Innstillinger kan åpnes ved å klikke på «tannhjulikonet» eller «menyikonet med tre prikker». Bruk gjerne litt tid på å utforske disse innstillingene.

Alternativspørsmål

Alternativspørsmål (Radioknapper / Multiple Choice) er den mest populære spørsmålstypen i spørreundersøkelser. Denne typen spørsmål lar respondentene dine velge ett alternativ fra en liste med svar du definerte under oppsett av spørreskjemaet.

Spørsmålstypen er enkel å forstå og bruke, både for deg som setter opp undersøkelsen og for respondenten som skal svare.

I rapportering og analyse vil dette spørsmålet som utgangspunkt bli vist som søylediagram.

En ulempe med denne spørsmålstypen er at den begrenser respondentens valg til en liste med forhåndsdefinerte svar. I mange tilfeller er dette ønskelig, men pass på at du ikke tvinger respondenten til å velge et alternativ som ikke passer. I noen tilfeller kan det være ønskelig å legge inn et «Annet» alternative, eller la respondenten skrive inn sitt eget alternativ (valg som er tilgjengelig under innstillinger).

Eksempler på bruk av alternativspørsmål:

Flervalgsspørsmål

Flervalgsspørsmål (Kryssruter / Check Boxes) er i praksis den samme spørsmålstypen som alternativspørsmål med det unntak at respondenten kan krysse av for flere av svaralternativene. Alle svaralternativene kan velges, med mindre det er angitt et maksimum antall svaralternativer under innstillinger på spørsmålet.

I rapportering og analyse vil dette spørsmålet som utgangspunkt bli vist som søylediagrammer.

Eksempler på bruk av flervalgsspørsmål:
#image_title

Nedtrekksmeny

Nedtrekksmeny (Rullegardinmeny / Dropdown) er en enkel måte å vise en lang liste med svaralternativer. Ved oppsett og rapportering fungere spørsmålstypen på samme måte som Alternativspørsmål. Bruk nedtrekksmeny om det er veldig mange svaralternativer. På denne måten sparer du plass i skjemaet og unngår å overvelde respondenten.

Eksempler på bruk av nedtrekksmeny:
#image_title
#image_title

Stjernerangering (stjerner, hjerter og smil)

Stjernerangering (Stjernevurdering / Star Rating) lar respondentene vurdere et utsagn på en visuell skala med stjerner, hjerter, eller smilefjes. Hver stjerne har en numerisk verdi som indikerer respondentenes valg. For eksempel tilsvarer 5 stjerner tallet 5. På denne måten kan man enklere analyserer data og vise diagrammer. Du kan velge skalaen under innstillinger for spørsmålet. Skalaen for stjerner og hjerter kan ha 3 til 10 valgmuligheter og for smilefjes 3 til 7 valgmuligheter.

Eksempler på bruk av stjerne, hjerte og smilefjesrangering:
#image_title

Matrise

Matrise (Matrisespørsmål / Matrix) benyttes når du ønsker å stille flere spørsmål på rad med de samme svaralternativene. Denne spørsmålstypen sparere effektiv plass i spørreskjemaet. Det er også en fin måte å gruppere lignende delspørsmål i et hovedspørsmål. Det kan for eksempel være spørsmål under et spesielt tema.

I resultatrapporten vil hvert delspørsmål bli presentert med et eget diagram.

Eksempler på bruk av matrisespørsmål:
#image_title
#image_title
#image_title
Vil du lage din egen spørreundersøkelse? Kom i gang med en gratis konto

Fritekst

Fritekst (Tekstboks / Comment box) er et åpent spørsmål som gir respondenten mulighet til å svare fritt uten forhåndsdefinerte svaralternativer. Fritekstfeltet er tiltenkt lengre svar over flere linjer. For enkle svar som «navn» eller tilsvarende anbefaler vi tekstboksen med en linje (se under).

Eksempler på bruk av fritekst:
#image_title
#image_title
#image_title

Tekstboks – en linje

Tekstboks (en linje) er et åpent spørsmål der respondenten kan svare med fritekst på en linje. Bruk denne tekstboksen når du er ute etter korte og klare svar. Et godt eksempel er i et påmeldingsskjema der du spør etter fornavn, etternavn, bosted osv.

Eksempler på bruk av fritekst:
#image_title
Rød stjerne etter spørsmålsteksten indikerer at spørsmålet er et obligatorisk spørsmål.

Bildespørsmål

Med bildespørsmål (Image Choice) kan du bruke bilder som svaralternativer. Bruk av bilder forbedrer brukeropplevelsen og er relevant når du vil at respondentene skal vurdere de visuelle kvalitetene til noe, som en ny innpakning eller en logo.

Eksempler på bruk av bildespørsmål:
#image_title
#image_title

Net Promoter® Score

Net Promoter® Score (NPS) er en måling som kan gi bedrifter verdifull innsikt i kundetilfredshet og lojalitet. Spørsmålstypen er utviklet av Fred Reichheld og Bain & Company. NPS® måler kundelojalitet med ett enkelt, standardisert spørsmål: «Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale selskapet vårt til en venn eller kollega?».

I resultatrapporten er det to spesiallagde diagrammer for Net Promoter Score.

Eksempel på bruk av Net promoter Score spørsmål:
Net Promoter® Score Spørsmål i EasyQuest
NPS og Net Promoter Score er registrerte varemerker for Bain & Company, Satmetrix Systems og Fred Reichheld.

Oppsummering

Ved å bruke riktig spørsmålstype kan man både forbedre respondentens opplevelse og sikre kvaliteten på innsamlet informasjon. Dette kan igjen lede til høyere svarprosent og mer verdifulle innsikter for din organisasjon eller ditt prosjekt.

I tillegg til spørsmålstypene nevnt i denne guiden tilbyr EasyQuest spesialiserte typer spørsmål som for eksempel e-postadresse, nummer og datovelger. Videre tilbys det elementer for overskrift, info-tekst, bilder og video.