Hjemmekontor etter Covid-19: Utfordringer, muligheter og målinger

Når Covid-19 pandemien traff oss, ble hjemmekontor normen snarere enn unntaket for mange arbeidstakere. Nå som vi har lagt pandemien bak oss, er det viktig å reflektere over erfaringene vi har gjort oss. Kan en mer utstrakt bruk av hjemmekontor skape fremtidige arbeidsplasser som er robuste, fleksible og medarbeidervennlige? Ser arbeidsgivere fortsatt verdien av å tilby ansatte fleksibiliteten med hjemmekontor?

Hjemmekontor: muligheter og utfordringer

Hjemmekontor ble en nødvendighet under pandemien, og noen bedrifter ser nå verdien av å opprettholde fleksible arbeidsordninger. Dette gir ikke bare medarbeiderne frihet, men lar også bedrifter ansette talenter fra hele verden.

Selv om hjemmekontor innebærer mange fordeler, er det viktig å anerkjenne de potensielle ulempene. 

For arbeidsgivere kan det være en utfordring å opprettholde teamfølelse, kultur og samhørighet når medarbeiderne ikke fysisk deler arbeidsplass. Det kan også være mer utfordrende å måle produktivitet og å lede og koordinere arbeid effektivt.

Hjemmekontor kan for ansatte medføre følelser av isolasjon og mangel på tilhørighet, noe som kan berøre jobbtilfredshet og mental helse. Det kan også utfordre balansen mellom jobb og fritid og øke risikoen for overarbeid. Fraværet av direkte tilgang til kolleger kan dessuten begrense spontan kommunikasjon og samarbeid.

Spørreundersøkelse for hjemmekontor

Å være i stand til å tilby attraktive og funksjonelle løsninger for hjemmekontor kan være avgjørende for bedriftens fremtidige suksess og konkurransekraft. Ikke bare kan det tiltrekke seg det beste talentet, men det kan også være en nøkkel til å beholde dine nåværende ansatte.

Det å forstå de ansattes behov, preferanser og utfordringer med hjemmekontor er kritisk for å utforme en arbeidsplass som fremmer produktivitet og trivsel. Med en spørreundersøkelse der hjemmekontor er temaet, kan bedrifter få innsikt i hva som fungerer, og hva som kan forbedres, og dermed potensielt få hjemmekontor som et konkurransefortrinn.

Med EasyQuest kan bedrifter gjennomføre en anonym undersøkelse som gir en oversikt over hvordan de ansatte jobber på hjemmekontor. Finn ut mer om de praktiske, sosiale og tekniske faktorene som påvirker og bruk ressursene på tiltak som er forankret i innsamlet data.
Utdrag fra EasyQuests mal for hjemmekontor