En kort introduksjon til Net Promoter® Score

Net Promoter® Score (NPS) er en viktig måling som kan gi bedrifter verdifull innsikt i kundetilfredshet og lojalitet. Ved å stille kundene et enkelt spørsmål – «Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale selskapet vårt til en venn eller kollega?» – kan bedrifter få et godt bilde av kundenes oppfatning av produktene eller tjenestene de tilbyr.

NPS gir bedrifter en enkel metode for å vurdere kundenes oppfatning av deres produkt eller tjeneste. Fordi spørsmålet er så enkelt og direkte, gir det bedrifter en klar og lett forståelig måte å måle kundelojalitet og tilfredshet på.

I EasyQuest finner du Net Promoter Score spørsmål på norsk:
Net Promoter® Score Spørsmål i EasyQuest
Dette spørsmålet og beregning av poengsum (score) er opprinnelig utviklet av Fred Reichheld og Bain & Company.

Beregning av NPS poengsum

Basert på svaralternativet respondenten velger på spørsmålet «Hvor sannsynlig er det at du anbefaler selskapet vårt til en venn eller kollega?», klassifiseres respondenten i en av de følgende kategoriene: «Detractors», «Passives» og «Promoters».

Poengsummen fordeles på gruppene slik:

0 – 6: Detractors
7 – 8: Passives
9–10: Promoters

Hvordan tolker jeg de tre NPS kategoriene?

Detractors (0-6) er misfornøyde kunder som trolig ikke vil handle hos deg igjen.

Passives (7-8) er kunder som er fornøyde. De er neppe entusiastiske nok til å anbefale merkevaren din, men heller ikke misfornøyde nok til å klage.

Promoters (8-9) er begeistrede kunder som er svært fornøyde med din tjeneste eller produkt og som sannsynligvis vil anbefale merkevaren din til andre.

Net Promoter Score beregnes som prosentandelen av respondentene som er «Promoters» (de som scoret 9 eller 10) minus prosentandelen som er «Detractors» (de som scoret 0 til 6).

NPS Score = % Promoters – % Detractors.

Hvordan regner jeg ut NPS score?

NPS Score = % Promoters – % Detractors.

For eksempel, om 55,6 % av respondentene er «Promoters» og 22,2 % er «Detractors», vil NPS være 55,6 – 22,2 = 33,4.

Net Promoter® Score rapport i EasyQuest

Inkluder NPS i EasyQuest kundeundersøkelser

Med EasyQuest er det enkelt å få tilbakemeldinger fra dine kunder. Vi tilbyr en egen spørsmålstype og to diagramtyper i resultatrapporten for Net Promoter Score. Utregningen av poengsum gjøres automatisk av systemet. Bruk gjerne NPS spørsmålet for å måle kundetilfredshet og lojalitet som en del av din kundeundersøkelse.

Fordelene med NPS inkluderer å gi bedrifter muligheten til å forbedre kundeopplevelsen og øke kundelojaliteten, noe som kan føre til økt inntjening og bedre omdømme. Ved å implementere NPS og gjøre tiltak basert på tilbakemeldingene som mottas, kan bedrifter bygge sterkere forbindelser med kundene og oppnå langsiktig suksess.

Nettbaserte kundetilfredshetsundersøkelser er en rask og kostnadseffektiv måte å samle informasjon på. Om du ønsker mer informasjon om kundeundersøkelser kan du lese denne artikkelen.
Net Promoter® og NPS® er registrerte varemerker og Net Promoter Score og Net Promoter System er varemerker for Bain & Company, Satmetrix Systems og Fred Reichheld.
Vil du lage din egen spørreundersøkelse? Kom i gang med en gratis konto