EasyQuest-spørgeundersøgelser og GDPR

GDPR

Den generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR” – General Data Protection Regulation) er en relativt ny lovgivning om behandling af personoplysninger. Denne lovgivning skal blandt andet sikre, at alle har kontrol over deres personoplysninger og præcis ved, hvor og hvordan de bruges.

Data, du uploader eller indsamler, skal behandles i henhold til GDPR. Det er vigtigt, at du er bevidst om dit ansvar som dataejer. Hvis du skal behandle personoplysninger (som f.eks. navne eller e-mailadresser), skal du underskrive en databehandleraftale med EasyQuest.

Databeskyttelseserklæring

Registrerede brugere af EasyQuest, personer, der svarer på en undersøgelse, og besøgende på vores websteder, er alle omfattet af vores Privacy Statement. Dokumentet forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger disse oplysninger og dine rettigheder.

Sikkerhed

Vi er bevidste om vores ansvar som databehandler og vægter datasikkerhed meget højt.

Du har den fulde kontrol over og det fulde ejerskab til dine data. Du kan selv når som helst slette enkeltsvar, alle svar, hele undersøgelser eller din konto.

Vores applikation og alle data, du indsamler i forbindelse med en undersøgelse, hostes af Microsoft Azure i Holland. For at beskytte dine oplysninger bruger vi 128-bit Secure Socket Layer (SSL) teknologi til al kommunikation. SSL krypterer kommunikationen mellem browser og EasyQuest.

Alle, der samarbejder med EasyQuest, har underskrevet strenge fortrolighedsaftaler.

Underleverandører

Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores underleverandører. Vi bruger kun underleverandører i EU til data, du indsamler eller uploader, medmindre andet er aftalt. Alle underleverandører i USA er underlagt særlige forpligtelser i medfør af Data Privacy Framework, der er udarbejdet af EU-kommissionen med henblik på at beskytte personoplysninger og privatlivets fred. Vores underleverandører:

Microsoft Azure

Behandlingssted: Europa (Holland).
Type af behandling: Alle EasyQuest-applikationer og tilknyttede databaser.
Data, der behandles: Alle personoplysninger uploadet og indsamlet gennem undersøgelser.

Mailgun/Mailjet

Behandlingssted: Europa (Frankfurt, Tyskland og St. Ghislain, Belgien).
Type af behandling: Afsendelse af e-mails. E-mail med information fra EasyQuest.
Data, der behandles: E-mailadresse og navn, hvis dette er angivet.

Freshdesk

Behandlingssted: Europa (Frankfurt, Tyskland).
Type af behandling: Support.
Data, der behandles: E-mailadressen på den registrerede bruger og navn, hvis dette er angivet.

SendGrid

Behandlingssted: USA.
Type af behandling: Afsendelse af e-mails. Kun Enterprise/efter aftale.
Data behandlet: Emailadresse og navn om dette er oppgitt.

Stripe

Behandlingssted: USA.
Type af behandling: Kontoopgraderinger og kortbetalinger. Kun data fra den registrerede bruger.
Data, der behandles: E-mailadresse, navn og kortoplysninger, der angives ved opgradering.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os for yderligere oplysninger.

EASYQUEST AS
Postboks 1841 Vika
0123 Oslo
Norge

Eller du kan kontakte os her.